Przemysł

Nasze dłonie to podstawowe narzędzie prac wykonywanych w każdym przemyśle - zarówno lekkim jak i ciężkim. Naszym obowiązkiem jest je chronić, ponieważ dzięki nim radzimy sobie z codziennymi zajęciami.

Laboratoria przemysłowe Laboratoria przemysłowe
Przemysł chemiczny Przemysł chemiczny
Produkcja samochodów i innych pojazdów Produkcja samochodów i innych pojazdów
Przemysł farmaceutyczny Przemysł farmaceutyczny
Przemysł budowlany Przemysł budowlany
Przemysł papierniczy i opakowań Przemysł papierniczy i opakowań
Przemysł meblarski Przemysł meblarski
Przemysł maszynowy i elektromaszynowy Przemysł maszynowy i elektromaszynowy
Przemysł elektroniczny Przemysł elektroniczny
Pozostałe gałęzie przemysłu Pozostałe gałęzie przemysłu

Dlaczego rękawice są tak ważne?

Ręce stanowią podstawową drogę przenoszenia zanieczyszczeń, drobnoustrojów oraz szkodliwych dla zdrowia substancji. Właściwym sposobem zapobiegania podrażnieniom oraz zakażeniom w zakładach zajmujących się przemysłem ciężkim jest przestrzeganie odpowiednich standardów higienicznych oraz stosowanie właściwie dobranych rękawic ochronnych. Należy pamiętać także, że rękawice nie mogą̨ zastąpić dezynfekcji rak, gdyż nie we wszystkich przypadkach stanowią nieprzepuszczalną barierę dla środków chemicznych oraz drobnoustrojów.

 • Zawsze używaj rękawic ochronnych.

 • Dobieraj odpowiedni surowiec rękawic do wykonywanej czynności i rodzaju produktu, z którym pracujesz.

 • Wybieraj rękawice z certyfikatem CE oraz zgodne z dyrektywami 89/656/EWG i 89/686/EWG.

 • Podczas wykonywanie czynności stwarzających duże prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń mechanicznych dłoni stosuj grubsze rękawice.

 • Jeżeli podczas pracy rękawica ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu, koniecznie zdejmij ją i załóż nową.

 • Dobieraj odpowiedni rozmiar oraz surowiec rękawic do swoich dłoni.

Surowiec

Surowiec, z którego rękawice są wykonanve, jest szczególnie ważny w przypadku branży medycznej, gdyż podczas wielu procedur używa się narzędzi mogących mechanicznie uszkodzić materiał. Istnieje kilka rodzajów surowców, z których korzysta się przy produkcji rękawic:

 1. Rękawice lateksowe:
  Najpopularniejsze rękawice medyczne wykonuje się z kauczuku naturalnego. Ten wytrzymały i elastyczny materiał bardzo dobrze chroni przed krwiopochodnymi patogenami oraz częścią niebezpiecznych chemikaliów. Zdaniem wielu użytkowników takie rękawiczki są wygodniejsze od nitrylowych i winylowych. Aktualnie 90% światowej produkcji lateksu znajduje się w Azji. Produkowane w szerokiej palecie kolorystycznej dzięki czemu można dobrać je do potrzeb i upodobań personelu oraz do stylu placówki.

  Rękawice lateksowe charakteryzują się:
  • elastycznością i miękkością,
  • wytrzymałością oraz komfortem użytkowania,
  • doskonałą wrażliwością dotykową, dającą użytkownikowi odczucie „drugiej skóry dłoni”.

  Lateks, z którego są produkowane rękawice, jest surowcem naturalnym, jednak istnieje niebezpieczeństwo alergii typu 1.

 2. Rękawice nitrylowe:
  Nitryl, kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR), to materiał wytworzony z organicznych związków chemicznych. Proces produkcji tego surowca został zmodyfi kowany, dzięki czemu może konkurować z naturalnym kauczukiem. Rękawice nitrylowe stanowią idealną alternatywę dla rękawic wykonanych z kauczuku naturalnego.

  Rękawice nitrylowe:
  • nie zawierają protein lateksu są bezpieczne dla osób uczulonych na lateks,
  • posiadają ograniczoną do minimum zawartość chemicznych akceleratorów wulkanizacji,
  • posiadają dobre właściwości barierowe dla substancji chemicznych.

  Zminimalizowana zawartość akceleratorów chemicznych istotnie ogranicza ryzyko wystąpienia alergii typu IV.

 3. Rękawice winylowe:
  Bardzo wytrzymałe rękawice medyczne wykonuje się z plastyfikownego polichlorku winylu, czyli popularnego PCV. Winyl dobrze chroni przed środkami i preparatami chemicznymi, a także przed skażeniem płynami ustrojowymi (m.in. krwią). Winyl to jedno z tworzyw PVC. Polichlorek winylu (PVC) dzięki swoim właściwościom ma szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Rękawice winylowe są przyjazne dla skóry użytkowników ze skłonnością do alergii typu I i IV.

 4. Rękawice foliowe:
  Rękawice wykonane z polietylenu stanowią podstawową ochronę podczas prac niskiego ryzyka. Pełnią raczej funkcję doraźnej bariery, niż skutecznego zabezpieczenia. Większość rękawic tego typu dopuszczona jest do kontaktu z żywnością (poświadczenie PZH).

  Brak ulubionych produktów
Porównaj teraz   Zamknij
facebook twitter youtube linkedin

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.