BHP

Z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy istnieje kilka rodzajów rękawic ochronnych. Różnią się one zarówno materiałem, z którego zostały wykonane jak i zabezpieczeniami dodatkowymi. W pracy ważna jest zarówno swoboda ruchu dłoni, pewny chwyt oraz odpowiedni stopień ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ochrona rąk jest podstawą bezpieczeństwa pracy w określonych zawodach. Wybór odpowiednich rękawic należy dokładnie przeanalizować lub skonsultować z przedstawicielem BHP.

BHP BHP

Najważniejsze zasady higieny i bezpieczeństwa pracy

Ręce to podstawowa droga przenoszenia drobnoustrojów. By zapobiec zakażeniom konieczne jest przestrzeganie odpowiednich procedur i standardów higienicznych. Stosowanie oraz zapewnienie pracownikom właściwie dobranych do rodzaju wykonywanej czynności rękawic jednorazowych stanowi nie tylko wypełnienie obowiązków pracodawcy, które wynikają wprost z Kodeksu Pracy, ale przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo personelu.

Pamiętaj! Obowiązkiem pracodawcy określonym w rozdziale IX Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141) jest nieodpłatne zapewnienie pracownikowi skutecznych środków ochrony indywidualnej dostosowanych do rodzaju zagrożenia.

Korzyści z prawidłowego dobrania rękawic
Właściwie dobrane rękawice, dopasowane zarówno do użytkownika jak i warunków pracy, uwzględniających czynniki ryzyka oraz prawidłowo zorganizowane procedury są najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, pożądane zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w branży, oczekiwania społeczne, jak i na możliwość uzyskania pozytywnych efektów dla organizacji.

 

Jak prawidłowo dobrać rękawice?
 • Określ obszar zastosowania.

 • Określ ryzyko kontaktu z materiałem biologicznym.

 • Określ ryzyko ekspozycji na wirusy.

 • Określ ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi, w tym detergentami i dezynfektantami.

 • Określ potencjalny kontakt z żywnością.

 • Określ ryzyko wystąpienia nadwrażliwości lub reakcji alergicznych typu I – na lateks lub/i typu IV – na akceleratory chemiczne.

 • Po określeniu wymogów, dopasuj rękawice zgodnie z tabelą przypisaną do oferty produktowej. Warto pamiętać o ochronie nie tylko samych dłoni, ale także nadgarstków – w tym celu możemy zastosować rękawice z wydłużonym mankietem.

 • Nie zapomnij dopasować odpowiednio rozmiaru, który zapewni komfort używania rękawic oraz precyzję czynności manualnych.

Surowiec

Surowiec, z którego rękawice są wykonanve, jest szczególnie ważny w przypadku branży medycznej, gdyż podczas wielu procedur używa się narzędzi mogących mechanicznie uszkodzić materiał. Istnieje kilka rodzajów surowców, z których korzysta się przy produkcji rękawic:

 1. Rękawice lateksowe:
  Najpopularniejsze rękawice medyczne wykonuje się z kauczuku naturalnego. Ten wytrzymały i elastyczny materiał bardzo dobrze chroni przed krwiopochodnymi patogenami oraz częścią niebezpiecznych chemikaliów. Zdaniem wielu użytkowników takie rękawiczki są wygodniejsze od nitrylowych i winylowych. Aktualnie 90% światowej produkcji lateksu znajduje się w Azji. Produkowane w szerokiej palecie kolorystycznej dzięki czemu można dobrać je do potrzeb i upodobań personelu oraz do stylu placówki.

  Rękawice lateksowe charakteryzują się:
  • elastycznością i miękkością,
  • wytrzymałością oraz komfortem użytkowania,
  • doskonałą wrażliwością dotykową, dającą użytkownikowi odczucie „drugiej skóry dłoni”.

  Lateks, z którego są produkowane rękawice, jest surowcem naturalnym, jednak istnieje niebezpieczeństwo alergii typu 1.

 2. Rękawice nitrylowe:
  Nitryl, kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR), to materiał wytworzony z organicznych związków chemicznych. Proces produkcji tego surowca został zmodyfi kowany, dzięki czemu może konkurować z naturalnym kauczukiem. Rękawice nitrylowe stanowią idealną alternatywę dla rękawic wykonanych z kauczuku naturalnego.

  Rękawice nitrylowe:
  • nie zawierają protein lateksu są bezpieczne dla osób uczulonych na lateks,
  • posiadają ograniczoną do minimum zawartość chemicznych akceleratorów wulkanizacji,
  • posiadają dobre właściwości barierowe dla substancji chemicznych.

  Zminimalizowana zawartość akceleratorów chemicznych istotnie ogranicza ryzyko wystąpienia alergii typu IV.

 3. Rękawice winylowe:
  Bardzo wytrzymałe rękawice medyczne wykonuje się z plastyfikownego polichlorku winylu, czyli popularnego PCV. Winyl dobrze chroni przed środkami i preparatami chemicznymi, a także przed skażeniem płynami ustrojowymi (m.in. krwią). Winyl to jedno z tworzyw PVC. Polichlorek winylu (PVC) dzięki swoim właściwościom ma szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Rękawice winylowe są przyjazne dla skóry użytkowników ze skłonnością do alergii typu I i IV.

 4. Rękawice foliowe:
  Rękawice wykonane z polietylenu stanowią podstawową ochronę podczas prac niskiego ryzyka. Pełnią raczej funkcję doraźnej bariery, niż skutecznego zabezpieczenia. Większość rękawic tego typu dopuszczona jest do kontaktu z żywnością (poświadczenie PZH).

  Brak ulubionych produktów
Porównaj teraz   Zamknij
facebook twitter youtube linkedin

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.