Ochrona zdrowia

Branża medyczna wymaga najwyższego poziomu higieny a urzymanie szczególnej czystości to podstawa bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego. Należy pamiętać, że dłonie stanowią podstawową drogę przenoszenia drobnoustrojów. Właściwym sposobem zapobiegania zakażeniom oraz infekcjom jest przestrzeganie odpowiednich standardów higienicznych oraz stosowanie właściwie dobranych rękawic jednorazowego użytku.

Szpital, klinika Szpital, klinika
DPS, ZOL, hospicjum DPS, ZOL, hospicjum
Apteka Apteka
Gabinet chirurgiczny Gabinet chirurgiczny
Gabinet zabiegowy Gabinet zabiegowy
Gabinet lekarski Gabinet lekarski
Gabinet stomatologiczny Gabinet stomatologiczny
Laboratoria medyczne Laboratoria medyczne
Medycyna estetyczna Medycyna estetyczna
Weterynaria Weterynaria
NAJWAŻNIEJSZE ZASADY HIGIENY I BEZPIECZEŃSTWA PRACY
 • Używaj wyłącznie rękawic jednorazowych – po ściągnięciu wyrzuć je!

 • Ze względów higienicznych do każdej czynności używaj rękawic jednorazowych.

 • Nie dokonuj dezynfekcji rękawic – to niedozwolone!

 • Dobieraj odpowiedni surowiec rękawic do wykonywanej czynności – zwróć uwagę na barierowość tworzywa.

 • Przed nałożeniem rękawic i po ich ściągnięciu każdorazowo zdezynfekuj dłonie; jeżeli pojawią ku temu przesłanki, umyj dłonie.

 • W trakcie pracy nie używaj rękawic w kontakcie z przedmiotami osobistego użytku (np. telefonem komórkowym), które są siedliskami bakterii.

 • Wykonując czynności, podczas których mogą wystąpić uszkodzenia mechaniczne dłoni, stosuj rękawice wykonane z grubszego materiału.

 • Jeżeli podczas pracy rękawica ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu, koniecznie zdejmij ją i załóż nową parę.

 • Dobieraj odpowiedni rozmiar oraz surowiec rękawic do swoich dłoni.

Surowiec

Surowiec, z którego rękawice są wykonanve, jest szczególnie ważny w przypadku branży medycznej, gdyż podczas wielu procedur używa się narzędzi mogących mechanicznie uszkodzić materiał. Istnieje kilka rodzajów surowców, z których korzysta się przy produkcji rękawic:

 1. Rękawice lateksowe:
  Najpopularniejsze rękawice medyczne wykonuje się z kauczuku naturalnego. Ten wytrzymały i elastyczny materiał bardzo dobrze chroni przed krwiopochodnymi patogenami oraz częścią niebezpiecznych chemikaliów. Zdaniem wielu użytkowników takie rękawiczki są wygodniejsze od nitrylowych i winylowych. Aktualnie 90% światowej produkcji lateksu znajduje się w Azji. Produkowane w szerokiej palecie kolorystycznej dzięki czemu można dobrać je do potrzeb i upodobań personelu oraz do stylu placówki.

  Rękawice lateksowe charakteryzują się:
  • elastycznością i miękkością,
  • wytrzymałością oraz komfortem użytkowania,
  • doskonałą wrażliwością dotykową, dającą użytkownikowi odczucie „drugiej skóry dłoni”.

  Lateks, z którego są produkowane rękawice, jest surowcem naturalnym, jednak istnieje niebezpieczeństwo alergii typu 1.

 2. Rękawice nitrylowe:
  Nitryl, kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR), to materiał wytworzony z organicznych związków chemicznych. Proces produkcji tego surowca został zmodyfi kowany, dzięki czemu może konkurować z naturalnym kauczukiem. Rękawice nitrylowe stanowią idealną alternatywę dla rękawic wykonanych z kauczuku naturalnego.

  Rękawice nitrylowe:
  • nie zawierają protein lateksu są bezpieczne dla osób uczulonych na lateks,
  • posiadają ograniczoną do minimum zawartość chemicznych akceleratorów wulkanizacji,
  • posiadają dobre właściwości barierowe dla substancji chemicznych.

  Zminimalizowana zawartość akceleratorów chemicznych istotnie ogranicza ryzyko wystąpienia alergii typu IV.

 3. Rękawice winylowe:
  Bardzo wytrzymałe rękawice medyczne wykonuje się z plastyfikownego polichlorku winylu, czyli popularnego PCV. Winyl dobrze chroni przed środkami i preparatami chemicznymi, a także przed skażeniem płynami ustrojowymi (m.in. krwią). Winyl to jedno z tworzyw PVC. Polichlorek winylu (PVC) dzięki swoim właściwościom ma szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Rękawice winylowe są przyjazne dla skóry użytkowników ze skłonnością do alergii typu I i IV.

 4. Rękawice foliowe:
  Rękawice wykonane z polietylenu stanowią podstawową ochronę podczas prac niskiego ryzyka. Pełnią raczej funkcję doraźnej bariery, niż skutecznego zabezpieczenia. Większość rękawic tego typu dopuszczona jest do kontaktu z żywnością (poświadczenie PZH).

  Brak ulubionych produktów
Porównaj teraz   Zamknij
facebook twitter youtube linkedin

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.