Baza wiedzy

Znakowanie i normy

Znak graficzny Znaczenie/jak odczytać
Producent

Producent

Upoważniony przedstawiciel

Upoważniony przedstawiciel

Importer

Importer

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE

Wyrób medyczny

Wyrób medyczny

Środek ochrony indywidualnej

Środek ochrony indywidualnej

Data produkcji

Data produkcji

Kraj produkcji

Kraj produkcji

Data ważności

Data ważności

Kod partii

Kod partii

Numer katalogowy

Numer katalogowy

Numer modelu

Numer modelu

Kod UDI

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (kod UDI)

STERILE EO

Sterylizowany tlenkiem etylenu

 
STERILE R

Sterylizowany radiacyjnie

 
Pojedynczy sterylny system barierowy z opakowaniem ochronnym wewnątrz

Pojedynczy sterylny system barierowy z opakowaniem ochronnym wewnątrz

Pojedynczy sterylny system barierowy

Pojedynczy sterylny system barierowy

Nie sterylizować ponownie

Nie sterylizować ponownie

 
Niesterylny

Niesterylny

Nie używać ponownie

Nie używać ponownie

Jakości produktu nie gwarantuje się w przypadku uszkodzenia opakowania

Jakości produktu nie gwarantuje się w przypadku uszkodzenia opakowania

Chronić przed światłem słonecznym

Chronić przed światłem słonecznym

 
Chronić przed wilgocią

Chronić przed wilgocią

Chronić przed działaniem ozonu

Chronić przed działaniem ozonu

Limit temperatury

Limit temperatury

Rękawice lateksowe

Rękawice lateksowe

 
Rękawice nitrylowe

Rękawice nitrylowe

Rękawice neoprenowe

Rękawice neoprenowe

Rękawice winylowe

Rękawice winylowe

Rękawice bezpudrowe

Rękawice bezpudrowe

Rękawice pudrowane

Rękawice pudrowane

Rękawice z wewnętrzną warstwą nielateksową

Rękawice z wewnętrzną warstwą nielateksową

 
Maska trójwarstwowa

Maska trójwarstwowa

Odpowiednie do kontaktu z żywnością

Odpowiednie do kontaktu z żywnością

EN ISO 374-1 (typ A)

Zaprojektowane do ochrony przed substancjami chemicznymi zgodnie z EN ISO 374-1 (typ A)

EN ISO 374-1 (typ B)

Zaprojektowane do ochrony przed substancjami chemicznymi zgodnie z EN ISO 374-1 (typ B)

EN ISO 374-1 (typ C)

Zaprojektowane do ochrony przed substancjami chemicznymi zgodnie z EN ISO 374-1 (typ C)

EN ISO 374-5

Zaprojektowane do ochrony przed mikroorganizmami zgodnie z EN ISO 374-5

Zapoznaj się z IFU

Zapoznaj się z IFU

 
EN 388

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Znak UA

Znak UA

Opakowanie do recyklingu

Opakowanie do recyklingu

Opakowanie można traktować jako odpad komunalny

Opakowanie można traktować jako odpad komunalny

Uwaga - nie używać ostrego narzędzia

Uwaga - nie używać ostrego narzędzia

Kierunek ładunku

Kierunek ładunku

 
Uwaga - produkt delikatny

Uwaga - produkt delikatny

  Brak ulubionych produktów
Porównaj teraz   Zamknij
facebook twitter youtube linkedin

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.