Baza wiedzy

Znakowanie i normy

Znak graficzny Znaczenie/jak odczytać
Brak ftalanów

Brak ftalanów- znak autorski spółki umieszczany na rękawicach winylowych

Chronić przed ozonem

Warunki przechowywania- chronić przed ozonem

Chronić przed światłem słonecznym i fluorescencyjnym

Warunki przechowywania- chronić przed światłem słonecznym i fluorescencyjnym

Chronić przed wilgocią

Warunki przechowywania- chronić przed wilgocią

Data produkcji

Data produkcji

Data ważności produktu

Data ważności produktu

EN 1149-1

EN 1149-1 Rękawice o właściwościach antystatycznych

EN 374-1 rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi

EN 374-1 rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi;
występuje wraz z 3-cyfrowym kod odnoszącym się do trzech
substancji chemicznych z listy 12 zdefiniowanych w załączniku A normy EN 374-1 dla których czas przebicia wynosi przynajmniej 30 minut

EN 374-1 rękawice wodoodporne

EN 374-1 rękawice wodoodporne;
znak graficzny stosowany, jeśli rękawice zostały przebadane na odporność na substancje chemiczne, ale nie były odporne na 3 załącznika A EN 374-1 na min 2 poziomie ( 30 min) lub zostały przebadane na inne substancje

EN 388

EN 388- rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, gdzie poszczególne litery oznaczają-
a -odporność na ścieranie,
b- odporność na przecięcie,
c- odporność na rozdarcie,
d- odporność na przekłucie;
zamiast liter podawane są poziomy odporności na ścierane, przecięcie, rozdarcie, przekłucie np. 1 0 1 0

EN ISO 374-2

En 374-2-Rękawice odporne na mikroorganizmy;
rękawice posiadające AQL ≤1,5

Instrukcja używania

zajrzyj do instrukcji używania

Jakości/ sterylności produktu nie gwarantuje się w przypadku otwarcia lub uszkodzenia opakowania

Jakości/ sterylności produktu nie gwarantuje się w przypadku otwarcia lub uszkodzenia opakowania

Latex

Rękawice wyprodukowane z lateksu kauczuku naturalnego- mogą powodować działania alergizujące włączając reakcje anafilaktyczne

Neopren

Rękawice neoprenowe- autorski piktogram spółki

nie resterylizować

Nie sterylizować powtórnie produktu/ nie resterylizować

Nitryl

Rękawice nitrylowe- autorski piktogram spółki

Nr partii lub nr serii

Nr partii/ nr serii nadawany przez wytwórcę

Oznaczenie autoryzowanego europejskiego reprezentanta producenta produktu

Oznaczenie autoryzowanego europejskiego reprezentanta producenta produktu; podaje się nazwę i adres

Poliizopren

Rękawice poliizoprenowe- autorski piktogram spółki

Powierzchnia teksturowana

Powierzchnia teksturowana rękawic- autorski piktogram spółki

Produkt jednorazowy

Produkt jednorazowy (przeznaczony do jednego pacjenta i jednej procedury)

Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością

Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością, tzn. nie wpływa na zmianę właściwości produktów spożywczych.

Produkt niejałowy

Produkt niejałowy/ niesterylny

Przechowywać we skazanych zakresach temperatur

Warunki przechowywania- przechowywać we skazanych zakresach temperatur ( 5-35°C)

Rękawice bezpudrowe

Rękawice bezpudrowe– autorski piktogram spółki

Rękawice bezpudrowe z warstwą kosmetyczną

Rękawice bezpudrowe z warstwą kosmetyczną – autorski piktogram spółki

Rękawice bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową

Rękawice bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową – autorski piktogram spółki

Rękawice pudrowane

Rękawice pudrowane mączką/ skrobią kukurydzianą – autorski piktogram spółki

STERILE EO

Produkt jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu

STERILE R

Produkt jałowy, sterylizowany promieniami Gamma/ radiacyjnie

Vinyl

Rękawice winylowe- autorski piktogram spółki

Wytwórca

Wytwórca – należy podać nazwę i adres wytwórcy

Znak informujący o dopuszczeniu produktu do sprzedaży na ternie Ukrainy

Znak informujący o dopuszczeniu produktu do sprzedaży na ternie Ukrainy

Znak zgodności CE

Znak zgodności CE

Znak zgodności CE (kategoria II)

Znak zgodności dla środków ochrony indywidualnej do średniego ryzyka (kategoria II)

Znak zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej

Znak zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej i jej adresem dla środków ochrony indywidualnej cat III

Znak zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej i jej adresem

Znak zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej i jej adresem dla środków ochrony indywidualnej cat III

Znak zgodności z numerem jednostki notyfikowanej dla rękawic chirurgicznych

Znak zgodności z numerem jednostki notyfikowanej dla rękawic chirurgicznych

  Brak ulubionych produktów
facebook twitter youtube linkedin