Polityka prywatności

Polityka prywatności Mercator Medical S.A.

I. Administrator danych osobowych

Poniżej znajdziecie Państwo informacje nt. przetwarzania Państwa danych osobowych, dobrowolnie udostępnionych przez Państwa Mercator Medical S.A.

Przypominamy, że od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000036244, REGON: 350967107, NIP: 6771036424.

II. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych.

Obszar przetwarzania danych:
Zebrane dane osobowe przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i nie będą one przesyłane do „państw trzecich”, tj. państw spoza tego obszaru. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Udostępnianie danych podmiotom zewnętrznym:
Państwa dane mogą być udostępniane jedynie w ramach podmiotów wchodzących w skład grupy Mercator Medical. Oznacza to, że nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych. Państwa dane mogą być udostępniane dostawcom usług telekomunikacyjnych, hostingowych, informatycznych lub marketingowych, niezbędnych do wysyłania Państwu treści marketingowych, wyłącznie w celu utrzymywania przez nas z Państwem bieżącej komunikacji marketingowej.

Podstawa przetwarzania danych:
Przetwarzamy Państwa dane osobowe na mocy udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie tychże danych w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania Państwa o nowościach w asortymencie Mercator Medical S.A. Oczywiście wszystkie wyrażone zgody możecie Państwo w każdej chwili odwołać.

Aktualizacja polityki prywatności:
Aktualne informacje o wszystkich zmianach Polityki prywatności, na przykład, dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych oraz zakresu Państwa uprawnień z tym związanych są zawsze dostępne w zakładce „Polityka prywatności”.

III. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych:

Prawo dostępu do danych
W każdej chwili macie Państwo prawo zażądać informacji o tym, które z Państwa danych osobowych przechowujemy. W tym celu proszę o kontakt z nami, pod adresem e-mail: [email protected], a my przekażemy Państwu te informacje w odrębnej wiadomości e-mail.

Prawo do przenoszenia danych
Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Państwa zgody, macie Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa lub na Państwa żądanie do innego podmiotu. Dotyczy to oczywiście wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przez Państwa dobrowolnie przekazane.

Prawo do poprawiania danych
Macie Państwo prawo poprawić lub uzupełnić przekazane dane osobowe. W celu skorzystania z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych, proszę przesłać nam na adres e-mail: [email protected] stosowne żądanie w tym zakresie.

Prawo do usunięcia danych
W każdej chwili macie Państwo prawo do żądania usunięcia przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni
Macie Państwo prawo do żądania zaprzestania wysyłania przez nas materiałów marketingu bezpośredniego. W celu skorzystania z tego prawa, proszę przesłać nam na adres e-mail: [email protected] stosowne żądanie w tym zakresie.

Prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym
Macie Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w niewłaściwym sposób.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Zależy nam na bezpieczeństwie i właściwej ochronie Państwa danych osobowych, dlatego wyodrębniliśmy wyspecjalizowany zespół, który odpowiada na pytania dotyczące powyższej kwestii. Aby się z nim skontaktować, proszę przesłać wiadomość na adres e-mail: [email protected].

IV. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych.

Cel przetwarzania danych
Używamy Państwa danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania Państwa o nowościach w asortymencie Mercator Medical S.A. Będziemy używać podanych przez Państwa danych osobowych do przesyłania Państwu informacji handlowych i ofert marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail.

Zakres przetwarzania danych
Przetwarzamy wyłącznie udostępnione nam przez Państwa dane kontaktowe takie jak imię, nazwisko i adres e-mail.

Okres przetwarzania danych
Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo jak będziecie Państwo zainteresowani otrzymywaniem od nas treści marketingowych i nie cofniecie Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 

  Brak ulubionych produktów
Porównaj teraz   Zamknij
facebook twitter youtube linkedin

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.