Dołącz do nas

Pracując dla nas wiesz, że pracujesz dla najlepszych

Sprzedajemy swoje produkty w ponad 60 krajach oraz posiadamy ponad 2% udział w rynku światowym. Pracując dla nas, masz okazję nabyć i wymienić ciekawe doświadczenia w międzynarodowym środowisku. To okazja do poznania osób z innych krajów i kultur.

Zobacz aktualne oferty pracy

Kim jesteśmy

Polska grupa kapitałowa o globalnym zasięgu

Sprzedajemy swoje produkty w ponad 60 krajach oraz posiadamy ponad 2% udział w rynku światowym. Pracując dla nas, masz okazję nabyć i wymienić ciekawe doświadczenia w międzynarodowym środowisku. To okazja do poznania osób z innych krajów i kultur.

Jeden z liderów rynku

Pracując dla nas wiesz, że pracujesz dla najlepszych – od lat jesteśmy jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Odnosimy sukcesy również na globalnym rynku rękawic medycznych, który jest zdominowany przez firmy azjatyckie. Jesteśmy jednym z dwóch w Europie i kilku na świecie konglomeratów produkujących w Azji (posiadamy fabrykę w Tajlandii) i dystrybuujących rękawice medyczne. Rozwijamy dotychczasowe grupy produktowe: rękawice ochronne i gospodarcze, włókninę drobną oraz obłożenia pola operacyjnego. Pod koniec 2018 roku uruchomiliśmy kolejną drugą fabrykę rękawic nitrylowych w Tajlandii.

1

jeden z największych producentów rękawic medycznych w Europie

2%

zajęcie 2% światowego udziału w sprzedaży rękawic

50

co 50 rękawica pochodzi od Mercator Medical

1

Pierwsza i jedyna polska inwestycja w Tajlandii

25

25 lat doświadczenia i unikatowy know-how

Mercator Medical

Oferty pracy

Pracując dla nas możesz czuć się bezpiecznie - wiesz, że znalazłeś swoje miejsce w stabilnej i rozwojowej organizacji.

Oferty lokalne:

Nasze zespoły

Nasze zespoły dynamicznie się rozwijają i wciąż powiększają. Zachęcamy do śledzenia naszych ofert zatrudnienia. W Mercator Medical możesz dołączyć do wielu zespołów, które opisujemy poniżej.

Dział Audytu Wewnętrznego
Dział Marketingu
Dział e-commerce
Dział IT
Finanse
Dział dokumentacji produktowej
Dział Zakupów
Pion Sprzedaży
Dział Sprzedaży Mercator Medical (Thailand) Ltd.
Dział HR i Administracji
Dział Projektów
Dział Obsługi Klienta
Dział Zamówień Publicznych
Dział Zapewnienia Jakości
Łańcuch Dostaw
team-title

Dział Audytu Wewnętrznego

Dział Audytu Wewnętrznego jest niezależną jednostką, której celem jest usprawnianie działalności operacyjnej organizacji. Rola Działu Audytu Wewnętrznego polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów, co pozwala zwiększyć ich efektywność.

Audyt Wewnętrzny pozwala organizacji osiągnąć wyznaczone cele, nadzoruje skuteczność przeprowadzanych procesów, a ponadto zapewnia doradztwo. Audyt wewnętrzny może obejmować każdy aspekt działalności organizacji.

Dział Audytu Wewnętrznego współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacji.

team-title

Dział Marketingu

Dzieli się na dwie jednostki. Dużą część zadań wykonuje zespół Marketingu Produktowego odpowiedzialny za wprowadzanie standardów oraz zarządzanie procesami związanymi z ofertą produktową. Nadzoruje on rozwój oferty na wszystkich rynkach, jest odpowiedzialny za plany marketingowe dla poszczególnych obszarów. Aktywnie współpracuje z zespołami sprzedaży, aby dobrze zrozumieć rynek – zarówno pod względem konkurencji, jak i oczekiwań klientów. Zespół Marketingu Komunikacyjnego i PR zajmuje się tworzeniem wszechstronnej komunikacji marketingowej i promocji sprzedaży, aby sprostać strategiom produktowym i celom sprzedażowym. Nadzoruje działania komunikacyjne całej grupy, w tym tworzenie tekstów marketingowych, produkcję audio i wideo, tworzenie i zarządzanie cyfrowymi kanałami komunikacyjnymi, w tym witrynami internetowymi, zarządzanie relacjami z mediami oraz inwestorami. Prowadzi strategiczne kampanie związane z krótko- i długoterminowymi celami komunikacyjnymi, dbając o standardy i wytyczne przyjęte dla całej grupy.

team-title

Dział e-commerce

To najmłodszy dział firmy pracujący nad kreowaniem strategii Grupy Mercator Medical w zakresie sprzedaży e-commerce, aktywności w świecie cyfrowym, marketingu online i innych zagadnień dotyczących digitalizacji biznesowej działalności Grupy. Zespół koordynuje działania e-commerce, w szczególności te dotyczące asortymentu, sprzedaży i cen oraz analizuje ich efektywność w Polsce i za granicą. Dodatkowo współpracuje z branżowym środowiskiem oraz agencjami interaktywnymi i mediami w celu budowania oraz utrwalania pozytywnego wizerunku marki w sieci.

team-title

Dział IT

Odpowiada za bezpieczne funkcjonowanie sieci i systemów informatycznych w całej Grupie Mercator Medical. Zapewnia ich bezawaryjną pracę, nadzoruje prawidłowe działanie, planuje rozwój oraz wdraża nowe rozwiązania w całej Grupie. Zadania działu obejmują również automatyzację i cyfryzację przepływu wiadomości w organizacji.

team-title

Finanse

W tym obszarze działają mniejsze zespoły, które tworzą pion finansowy i kompleksowo realizują wszystkie procesy finansowo-księgowe grupy Mercator Medical, ściśle ze sobą współpracując. W skład pionu wchodzi:

  • Księgowość, która zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych polskich spółek z Grupy Kapitałowej Mercator Medical, czyli księgowaniem faktur i wszelkich innych dokumentów, sporządzaniem deklaracji podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów, sporządzaniem sprawozdań finansowych dla spółek polskich oraz Grupy Kapitałowej, a także sporządzaniem innych sprawozdań: NBP, GUS itp. Dział Księgowości jest odpowiedzialny za rzetelną rejestrację wszelkich zdarzeń gospodarczych zapewniającą poprawność rozliczeń podatkowych i właściwą informację o stanie aktywów i zobowiązań w spółkach Mercator Medical.
  • Dział Treasury, który przestrzega regulowania zobowiązań finansowych, poszukuje źródeł finansowania i optymalizuje je oraz kontroluje ryzyka rynkowe, w szczególności kredytowe i walutowe. Ponadto zarządza kredytem kupieckim kontrahentów oraz prowadzi działania windykacyjne.
  • Zespół Kontrolingu, który jest odpowiedzialny za roczny budżet Grupy, przygotowuje aktualne prognozy finansowe i bieżące analizy finansowe, przeprowadza działania kontrolne i rozlicza projekty inwestycyjne.
  • Dział Analiz, który odpowiada za cykliczny proces raportowania sprzedaży, a także przygotowuje oraz nadzoruje bieżące analizy sprzedaży. Zespół opracowuje otrzymane dane, weryfikuje raporty i wraz z innymi działami oraz spółkami przygotowuje prezentacje sprzedażowe.
team-title

Dział dokumentacji produktowej

Tworzy, nadzoruje i aktualizuje zbiór dokumentów umożliwiający sprzedaż produktów Mercator Medical zgodnie z obowiązującym prawem, normami i wymogami dotyczącymi wyrobów medycznych oraz środków ochrony indywidualnej. Ponadto kontaktuje się z zagranicznymi dostawcami w sprawie dokumentów, odpowiada za rejestrację produktów Grupy na wszystkich rynkach dystrybucyjnych, utrzymuje relacje z niezależnymi laboratoriami w sprawie badań oraz koordynuje i wyznacza standardy dokumentacji produktowej.

team-title

Dział Zakupów

Nadzoruje proces zaopatrzenia w towary zgodnie z polityką zakupową Grupy Mercator Medical. Jest odpowiedzialny także za planowanie i koordynowanie działań związanych m.in. z podtrzymaniem stałych źródeł dostaw towarów. Dział Zakupów zbiera dane niezbędne do planowania zakupów i prowadzenia negocjacji, a także analizuje sytuację rynkową w zakresie cen surowców i towarów.

team-title

Pion Sprzedaży

Do głównych zadań jego zespołów należy nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych z klientami na powierzonym terenie, a także szeroka promocja Firmy i jej oferty w określonych segmentach rynkowych. Jako dystrybutor działamy zarówno w kraju, jak i za granicą. Europejska część Grupy skupia się na promocji i sprzedaży jednorazowych wyrobów medycznych. Rozwijamy się dynamicznie także w obszarach pozamedycznych. Dział sprzedaży – nowe rynki rozbudowuje natomiast sieć dystrybucji głównie przez poszukiwanie odpowiednich partnerów handlowych na rynkach międzynarodowych. Celem zespołu jest m.in. analiza potrzeb klientów oraz przygotowanie odpowiednich rozwiązań uwzględniających specyfikę danego rynku. Zespół aktywnie buduje długoterminowe relacje handlowe m.in. przez regularne wizyty i wsparcie merytoryczne partnerów handlowych.

team-title

Dział Sprzedaży Mercator Medical (Thailand) Ltd.

Azjatycka część spółki, która koncentruje się na produkcji i sprzedaży kontenerowej rękawic diagnostycznych przeznaczonych dla stomatologów, weterynarzy i innych pracowników służby zdrowia. Pozyskuje kontrahentów z całego świata.

team-title

Dział HR i Administracji

  • Dział HR opracowuje i przygotowuje politykę personalną, związane z nią procedury, zasady i standardy oraz wdraża dobre praktyki, a także rozwija i monitoruje ich funkcjonowanie w organizacji. Zespół ten zajmuje się pełnym cyklem życia pracowników w organizacji – od rekrutacji, onboardingu, poprzez obsługę kadrowo-płacową, rozwój i szkolenia, po zmiany personalne i promocje.
  • Dział Administracji zarządza natomiast majątkiem nieruchomym (np. budynki) oraz ruchomym (flota samochodowa, telefony). Współpracuje z urzędami, koordynuje sprawy organizacyjne i recepcyjne, a także dba o prawidłowy obieg dokumentów w firmie.
team-title

Dział Projektów

Identyfikuje trendy marketingowe, analizuje działania rynku, a także współpracuje z agencjami i innymi zewnętrznymi firmami w celu analizy efektywności działań marketingowych i ich optymalizacji. Dział Projektów przy współpracy z Działem Marketingu uczestniczy w tworzeniu materiałów marketingowych, sklepu internetowego oraz strony internetowej Mercator Medical. Odpowiada za zamieszczanie na stronie internetowej odpowiednich treści oraz dba o jej nienaganny wygląd.

team-title

Dział Obsługi Klienta

Zajmuje się kompleksową obsługą klientów indywidualnych i instytucjonalnych, eksportowych i krajowych. Siedziby działu mieszczą się w Krakowie i w Brześciu Kujawskim. Zadaniem tego zespołu jest kreowanie strategii Grupy w zakresie obsługi, a także budowania satysfakcji klientów. Na podstawie informacji zwrotnych prowadzona jest ich analiza zadowolenia klientów oraz wdrażanie zmian. Zespół dba także o budowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku marki w sieci.

team-title

Dział Zamówień Publicznych

Odpowiada za zarządzanie procesami przetargowymi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, procedurą wewnętrzną firmy w zakresie analizy i przygotowania dokumentacji ofertowej, a także statystyk w celu stworzenia pełnego obrazu rynku przetargowego.

team-title

Dział Zapewnienia Jakości

Dział Zapewnienia Jakości zajmuje się szeroko rozumianym aspektem jakości, m.in. określaniem standardów wynikających z wymagań dotyczących wyrobów medycznych i ich wdrażaniem w odniesieniu do naszych produktów oraz procesów zachodzących w firmie. W praktyce oznacza to współpracę z różnymi działami organizacji, których rola polega na budowaniu jakości. Celem jest spełnienie oczekiwań klientów oraz działanie w zgodzie z normami potwierdzonymi posiadanymi certyfikatami. Dział Zapewnienia Jakości współpracuje głównie z działami: Zakupów, Marketingu, Logistyki, Sprzedaży, Obsługi Klienta.

Członkowie Działu są ekspertami od interpretacji wymagań i przekładania ich na rzeczywistość. Aktywnie pracują również nad udoskonaleniem systemu jakości, między innymi przez przeprowadzanie regularnych audytów i inicjowanie działań poprawiających jego funkcjonowanie. Dział Zapewnienia Jakości składa się z dwóch jednostek:

– Dział Dokumentacji Technicznej – odpowiedzialny głównie za przygotowanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej produktów, rejestrację wyrobów na różnych rynkach oraz kontakty z urzędami nadzorującymi firmę w zakresie wyrobów medycznych.

– Dział Kontroli Jakości – odpowiedzialny za ocenę fizyczną produktów przechowywanych w magazynach (wymiary, wytrzymałość, podstawowe parametry jakościowe dla danego typu produktu) oraz nadzór nad jakością próbek produktów przeznaczonych dla klientów.

Ponadto Dział Zapewnienia Jakości sprawuje pieczę nad całą dokumentacją systemu jakości, a więc nad procedurami i instrukcjami. Zespół Działu dba, były one aktualne, dostępne i spełniały potrzeby codziennej pracy w firmie.

team-title

Łańcuch Dostaw

W tym dziale funkcjonuje kilka obszarów: planowanie, logistyka dystrybucji, transport (centrala mieści się w Krakowie) oraz magazynowanie w naszym Centrum Logistycznym (w Starym Brześciu, k. Brześcia Kujawskiego).

  • Planowanie to zintegrowany proces Sales and Operation Planning obejmujący prognozowanie sprzedaży i efektywną gospodarkę magazynową.
  • Logistyka dystrybucji i transport są realizowane na terenie całej Europy na kilka sposobów: przez dostarczanie paczek, palet i ładunków pełnopojazdowych.
  • Centrum Logistyczne pełni funkcję magazynu na potrzeby dystrybucji w Polsce oraz na rynkach zagranicznych, gdzie sprzedaż odbywa się bezpośrednio lub za pomocą magazynów lokalnych.

Zadaniem Łańcucha Dostaw w firmie Mercator Medical jest także ciągłe doskonalenie procesów, wprowadzanie najwyższych standardów i zmiany procedur po to, by produkty szybciej i efektywniej docierały do klientów na terenie całej Europy.

Co oferujemy

Wiemy jak ważne są pierwsze dni w nowym miejscu, dlatego przed pierwszym dniem pracy otrzymujesz od nas program wdrożeniowy w skład którego wchodzi cykl szkoleń wewnętrznych pozwalających na poznanie firmy i procesów w niej zachodzących, specyfiki poszczególnych działów, struktury i organizacji firmy. Szkolenia odbywają się w pierwszych tygodniach zatrudnienia, a opiekunem wdrożenia jest pracownik Działu Personalnego lub menadżer (w zależności od lokalizacji).

Praca w stabilnej i odpornej na globalne kryzysy branży

Praca w stabilnej i odpornej na globalne kryzysy branży

Partnerskie relacje i bardzo duża swoboda w działaniu

Partnerskie relacje i bardzo duża swoboda w działaniu

Umowa o pracę lub kontrakt

Umowa o pracę lub kontrakt

Prywatna opieka medyczna i program Multisport

Prywatna opieka medyczna i program Multisport

Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Możliwość podnoszenia kwalifikacji, szkolenia

Możliwość podnoszenia kwalifikacji, szkolenia

Rekrutacja

Proces rekrutacyjny w Mercator Medical SA

Wiemy, jak ważne podczas rekrutacji są partnerskie relacje i otwarte podejście. Cenimy Twój i nasz czas, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby podejść do procesu rekrutacji w sposób uporządkowany i efektywny. Planując proces rekrutacji, dbamy o to, aby czas, jaki poświęcisz na aplikowanie i spotkania z nami, był jak najkrótszy, ale by równocześnie dał nam możliwość poznania wzajemnych oczekiwań.

Nasze aktualne oferty pracy znajdziesz w zakładce „Aktualne oferty Pracy”, w portalu Pracuj.pl i na profilach rekruterów LinkedIn.

1
Aplikacja
2
Selekcja
3
Rozmowa telefoniczna
4
Spotkanie
5
Informacja zwrotna
6
Onboarding

Dziękujemy za Twoją aplikację w odpowiedzi na umieszczone przez nas ogłoszenie. Teraz otrzymasz od nas powitalnego maila. Nie odpowiadaj na niego – stanowi on tylko potwierdzenie, że Twoja aplikacja pomyślnie do nas dotarła.

Każda aplikacja jest dla nas ważna, dlatego z uwagą przeanalizujemy Twoje zgłoszenie. Podczas selekcji kandydatów skupiamy się przede wszystkim na doświadczeniu i umiejętnościach, których szukamy w danym obszarze.

Na tym etapie kontaktujemy się z kandydatami wybranymi w poprzednim etapie. Jest to świetny moment, by poznać Cię bliżej, ale to również idealna okazja, by zadać nam istotne dla Ciebie pytania. Podczas rozmowy telefonicznej będziemy chcieli poznać Twoją motywację i doświadczenie zawodowe. Przedstawimy Ci szczegóły dotyczące stanowiska oraz dalsze kroki procesu rekrutacyjnego, a także określimy termin, w którym możesz spodziewać się informacji zwrotnej.

Wiadomość potwierdzająca, że proces rozmów telefonicznych został zakończony, zostaje przekazana w ustalonym terminie wszystkim kandydatom, którzy byli zaangażowani w rekrutację na tym etapie. Z wybranymi kandydatami umawiamy się na spotkanie w dogodnym terminie. Otrzymasz mailowe zaproszenie na spotkanie wraz ze wszystkimi szczegółami.

Rozmowa może mieć charakter bezpośredniego spotkania albo formę wideokonferencji. Poznasz osobiście menedżera zespołu, do którego aplikujesz, oraz rekrutera, który prowadził z Tobą rozmowę telefoniczną. Wraz z menedżerem opowiemy Ci o zadaniach i wyzwaniach związanych z danym stanowiskiem. Dowiesz się, jak wygląda zespół, a także jaka jest misja określona dla pozycji, na którą aplikujesz. Zostaną poruszone kwestie merytoryczne ważne dla danego obszaru. W zależności od stanowiska, na które aplikujesz, możliwe, że poprosimy Cię o kolejne spotkanie z członkiem Zarządu odpowiedzialnym za dany pion.

Informację zwrotną otrzymasz w umówionym terminie. Rekruter kontaktuje się wówczas ze wszystkimi kandydatami, którzy brali udział w spotkaniach.

Zostałeś wyłoniony w procesie rekrutacyjnym. Jakie są Twoje wrażenia po spotkaniu? Mamy nadzieję, że dobre, ponieważ to z Tobą chcemy współpracować.

Wszyscy kandydaci, którzy nadesłali aplikacje, otrzymują informację o zamknięciu rekrutacji drogą mailową.

Gratulujemy! Proces rekrutacyjny został zakończony sukcesem. Twój nowy zespół czeka, aż do niego dołączysz. Zanim to nastąpi, rekruter wraz z Twoim przełożonym ułoży dla Ciebie plan wdrożeniowy. Będziemy w stałym kontakcie!

Nasi rekruterzy

Naszą ambicją jest, by udział w rekrutacji był naprawdę dobrym doświadczeniem dla obu stron: kandydatów i pracowników naszej firmy.
Dlatego bardzo dbamy o szacunek, otwartość i rzetelność w kontaktach z Wami.
Spodziewamy się, że Wy równie szczerze opowiecie nam o sobie i swoich aspiracjach.
Rzecz w tym, by każda rekrutacja kończyła się sukcesem czyli decyzją najlepszą dla obu stron.

Bardzo chcemy Was lepiej poznać😊

 

PARTNER BIZNESOWY HR

PARTNER BIZNESOWY HR

Magdalena

Mając już swój bagaż doświadczeń w obszarze HR, dołączyłam do zespołu Mercator Medical SA we wrześniu 2019 r. Pracuję w siedzibie głównej w Krakowie. To praca pełna wyzwań, która wymaga zaangażowania wielu ludzi. Na nudę nie można tu narzekać. Dzięki temu nawiązuję kontakty z ciekawymi ludźmi posiadającymi doświadczenie zawodowe w wielu dziedzinach.

W zespole HR jestem odpowiedzialna za procesy rekrutacyjne end2end, a więc czuwam nad nimi od momentu uruchomienia rekrutacji na podstawie zapotrzebowania, poprzez sourcing, rozmowy i spotkania, po wdrożenie nowego pracownika w struktury firmy. Zajmuję się także obszarem rozwoju i szkoleń pracowników.

Prywatnie jestem pasjonatką coachingu. Chętnie porozmawiam o psychologii pozytywnej oraz psychologii biznesu i podzielę się dość sporą kolekcją książek na ten temat.

Starszy Specjalista Rekrutacji

Starszy Specjalista Rekrutacji

Krzysztof

Absolwent studiów biznesowych (University of Huddersfield) oraz studiów podyplomowych z zarządzania kadrami. Z rekrutacją jestem związany od 10 lat – począwszy od pracy w agencji rekrutacyjnej, poprzez globalną firmę RPO - Recruitment Process Outsourcing, po pracę w wewnętrznych działach HR firm inżynieryjnych i produkcyjnych.

Ciekawy ludzi i świata - to co najbardziej cenię w pracy Rekrutera to stały kontakt z ludźmi i budowanie relacji, które dają mnóstwo radości z wykonywanej pracy. To co jeszcze lubię w rekrutacji to dynamika pracy i jej nieprzewidywalność (tutaj nie można się nudzić!) oraz wyzwania, które niosą ze sobą trudne projekty rekrutacyjne. Nic nie cieszy tak, jak wypełnianie wakatów na stanowiska wymagające niszowych i rzadkich na rynku umiejętności. Jeśli do tego dochodzi świadomość, że zarówno pracownik jak i organizacja zostali do siebie dobrze dopasowani – satysfakcja gwarantowana.

W Mercator S.A. odpowiadam za szeroko pojęte Talent Acquisition – prowadzenie procesów rekrutacyjnych i ciągłe ich doskonalenie, rozwój narzędzi wspierających rekrutację, oraz bliską współpracę z kadrą menadżerską w zakresie rekrutacji, selekcji, zatrudniania i onboardingu pracowników.

Zawodowo zainteresowany tematyką psychologii w biznesie. Prywatnie – pasjonat wędkarstwa spinningowego, blogger, miłośnik książek i włoskiej kuchni.

Poznaj nas bliżej

Naszą firmę tworzą ludzie. Są wśród nas specjaliści, solidni fachowcy, idealiści i racjonaliści, profesjonalni menadżerowie, humaniści i umysły ścisłe, fani zdrowego stylu życia, piłki nożnej oraz domowych wypieków

Jesteśmy ludźmi

Po prostu – są wśród nas specjaliści, solidni fachowcy, idealiści i racjonaliści, profesjonalni menadżerowie, humaniści i umysły ścisłe, fani zdrowia, piłki nożnej oraz domowych wypieków.

Przywiązani do tradycji

Kolebką naszego 25-letniego doświadczenia jest Kraków. Szanujemy i pielęgnujemy historię oraz tradycję krajów i osób, z którymi współpracujemy. W naszych siedzibach w Polsce działamy na rzecz wsparcia lokalnych społeczności, bierzemy udział w różnych projektach społecznych i rewitalizacyjnych, promujących historię i tradycję.

Ponad 60% menadżerów to ludzie, którzy otrzymali wewnętrzny awans
1/3 pracowników pracuje w firmie dłużej niż pięć lat
Aneta

W Mercator Medical pracuję od lutego 2011 roku. Dzięki pracy w Mercatorze pogłębiłam wiedzę dotyczącą programów komputerowych (głównie MS Office), zdobyłam umiejętność negocjacji, utrzymywania ciągłych kontaktów z kontrahentami, a nawet w wielu przypadkach długoletniej współpracy i budowania więzi z klientami. Interesuje się chemią doświadczalną, inżynierią chemiczną, technologią ochrony środowiska, a także kosmetologią.

Aneta
Anna

Pracę w Mercator Medical rozpoczęłam 1 kwietnia 2014 roku. Zaczynając pracę w firmie, dzięki kompetencjom szkolących mnie osób szybko posiadłam wiedzę w zakresie zarówno procedur i prawa zamówień publicznych, jak i oferowanych produktów. Firma obdarzyła mnie zaufaniem, pozwalając mi samodzielnie decydować o moim trybie pracy, sposobie prowadzenia rozmów oraz udziale w szkoleniach i konferencjach. Wolny czas spędzam przede wszystkim z rodziną - mężem i dwoma synami. Bardzo lubimy podróże, szczególnie górskie wędrówki, gorące źródła i zamki.

Anna

Kontakt

Zaciekawiła Cię nasza firma?
Zapraszamy do złożenia aplikacji!

Nasze oddziały:
Dział Personalny
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-329 Kraków

Siedziba spółki
<p>ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-329 Kraków</p> ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-329 Kraków
<p>512 300 397</p> 512 300 397

Magdalena Kowal
Partner Biznesowy HR

Krzysztof Nowak

Starszy Specjalista Rekrutacji