Grupa Mercator Medical

Chcesz poznać naszą historię? Tutaj opowiadamy o tym, kim jesteśmy, na jakich rynkach działamy oraz przedstawiamy naszą misję, wizję i wartości, jakimi kierujemy się w naszej codziennej pracy. Prezentujemy tu także informacje o strukturze Grupy i krajach, w których jesteśmy obecni jako dystrybutor i producent.

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Grupa Mercator Medical to krakowska spółka z polskim kapitałem, która oficjalnie rozpoczęła swoją działalność na rynku wyrobów medycznych w 1996 roku. Jest jedną z dwóch w Europie i nielicznych na świecie spółek będącą zarówno dystrybutorem materiałów medycznych jednorazowego użytku, jak i producentem rękawic jednorazowych.

Obecnie Grupa jest jednym z najważniejszych graczy na arenie międzynarodowej. Sprzedaje do blisko 70 krajów na świecie oraz dystrybuuje produkty na terenie Europy.

Przez ponad 25 lat swojej działalności firma sukcesywnie tworzyła rozpoznawalną i cieszącą się dużym uznaniem w branży medycznej markę MERCATOR.

W portfolio znajduje się szeroki wachlarz rękawic medycznych i ochronnych oraz produktów włókninowych, jak również oferuje produkty renomowanych międzynarodowych marek w wyłącznej dystrybucji.

Struktura Grupy

Mercator Medical S.A. to firma, która od lat funkcjonuje na europejskim rynku medycznym. Na jej podstawie powstała Grupa Mercator Medical, w której najważniejszymi podmiotami zależnymi są:

 • Spółki należące do Mercator Medical Group są obecne w następujących krajach:
  • Polska
  • Czechy
  • Tajlandia
  • Rumunia
  • Ukraina
  • Węgry
  • Włochy
  • Niemcy
  • Francja
 • Sprzedaż objęta dystrybucją oddziałów Grupy Mercator
 • Sprzedaż pokryta przez fabrykę w Tajlandii
Struktura Grupy

Rynki dystrybucyjne

Mercator Medical ma zorganizowaną dystrybucję w Czechach i na Słowacji, w Rumunii, Włoszech, Niemczech, na Ukrainie i na Węgrzech. W krajach tych sprzedaż prowadzona jest bezpośrednio przez lokalnych przedstawicieli handlowych, co ułatwia dotarcie z produktami do niemal wszystkich krajów Europy. Nasza sprzedaż sięga również poza granicę kontynentu.

Produkcja w Azji

Grupa Mercator Medical posiada w Tajlandii 3 fabryki produkujące jednorazowe rękawice medyczne i profesjonalne. Dwa zakłady działają od dawna (łącznie 17 linii produkcyjnych) oraz nowa fabryka, która uruchomiła pierwszą linię w lutym 2022. Na dzień dzisiejszy łączne moce produkcyjne to ok. 270 mln rękawic miesięcznie. Docelowo, do końca września 2022, fabryki Grupy będą liczyć 23 linie produkcyjne o łącznej mocy 345 mln rękawic miesięcznie (4 mld rocznie). Przy budowie ostatniej fabryki zostały zastosowane najwyższej klasy produkcyjne rozwiązania technologiczne oraz szereg systemów chroniących środowisko. Mercator Medical Thailand koncentruje się na produkcji i sprzedaży rękawic medycznych i profesjonalnych, przeznaczonych dla profesjonalistów z różnych branż np. beauty, food, cleaning, czy automotive.

Skład 2

Centra Logistyczne

Centrum Logistyczne Mercator Medical S.A. znajduje się w Gdańsku.

Spółka dysponuje dodatkowymi powierzchniami magazynowymi w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie .

Skład 3

Historia Grupy

Historia działalności Grupy Mercator Medical sięga 1989 roku, kiedy Piotr i Wiesław Żyznowscy założyli Firmę Handlową „Mercator” Żyznowski i Spółka, Spółka Jawna. Następnie w 1993 roku została powołana spółka akcyjna Mercator Med. S.A., z której w kolejnych latach wyodrębniły się niezależne spółki Mercator Papier S.A., Mercator Medical S.A. i Mercator Poligrafia S.A.

Historia Grupy

Mercator Medical S.A. funkcjonuje samodzielnie na rynku wyrobów medycznych od 1996 roku. Początkowo spółka koncentrowała się wyłącznie na rękawicach medycznych i ochronnych. W odpowiedzi na potrzeby klientów i w rezultacie stałego rozwoju asortyment produktów został rozszerzony o opatrunki, odzież jednorazowego użytku i obłożenia pola operacyjnego.

Wraz z rozwojem portfolio produktów nastąpił również rozwój obszarów działania.
W 2004 roku spółka zaczęła rozwijać bezpośrednią dystrybucję na Węgrzech i Ukrainie, a od 2006 roku również w Rumunii, tworząc oddział w Budapeszcie oraz spółki zależne w Kijowie i w Cluj-Napoca. W 2006 roku spółka Mercator Medical S.A. zdecydowała się na zakup udziałów w spółce zlokalizowanej w Tajlandii, zajmującej się produkcją rękawic medycznych. W wyniku tej akwizycji powstała spółka Mercator Medical (Thailand) Ltd.

21 listopada 2013 roku spółka Mercator Medical S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa powiększyła się również o spółkę w Czechach – Mercator Medical s.r.o. oraz spółkę zależną Mercator Medical z siedzibą w USA.

W 2016 roku spółka przeprowadziła kolejną emisję akcji, które zostały objęte przez inwestorów giełdowych. W 2017 roku uruchomiona została spółka Mercator Medical we Włoszech.

W 2017 roku Mercator Medical (Thailand) Ltd. rozpoczęła budowę kolejnej fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii, która rozpoczęła swoją działalność już w 2018 roku. W 2019 roku Grupa zdecydowała się na uruchomienie spółki w Niemczech.

Dziś produkty Grupy Mercator Medical są obecne na wszystkich kontynentach. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy można szacować na około 6 mld rękawic rocznie.

Najważniejsze wydarzenia

1996
1999
2003
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
 • Z inicjatywy między innymi Prezesa Wiesława Żyznowskiego i byłej wieloletniej Wiceprezes Moniki Sitko, obecnie głównych akcjonariuszy spółki, powstała spółka Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie, specjalizująca się w dystrybucji jednorazowych rękawic medycznych.
 • Rozpoczęcie działalności spółki w sektorze przetargów publicznych organizowanych przez placówki służby zdrowia, oferta produktów kierowana bezpośrednio do zamawiających.
 • Otwarcie centralnego magazynu i Biura Handlowego w Starym Brześciu.
 • Rozpoczęcie sprzedaży produktów spółki Mercator Medical za granicą – w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Utworzenie oddziału spółki Mercator Medical S.A. na Węgrzech.
 • Powołanie spółki zależnej Mercator Medical TOB na Ukrainie.
 • Rozpoczęcie współpracy dystrybucyjnej z firmą specjalizującą się w produkcji rękawic chirurgicznych – Ansell Healthcare.
 • Poszerzenie oferty Grupy o jednorazową odzież włókninową.
 • Powołanie spółki zależnej Mercator Medical s.r.l. w Rumunii.
 • Zakup 50,4% udziałów w spółce B-Care zlokalizowanej w Tajlandii – obecnie Mercator Medical (Thailand) Ltd. – zajmującej się produkcją rękawic medycznych.
 • Otwarcie nowej hali magazynowej w Starym Brześciu.
 • Poszerzenie oferty Grupy o opatrunki medyczne.
 • Modernizacja fabryki rękawic w Tajlandii – uruchomienie nowego kotła energetycznego.
 • Powołanie spółki zależnej Mercator Medical KFT. na Węgrzech
 • Rozpoczęcie eksportu wyrobów przez Mercator Medical (Thailand) Ltd. do odbiorców z Kanady, Tunezji, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Nowej Zelandii, Kenii, Turcji oraz do krajów Ameryki Południowej (Paragwaj, Boliwia, Chile, Kolumbia, Wenezuela, Urugwaj).
 • Poszerzenie oferty Grupy o zestawy obłożeń pola operacyjnego i specjalistyczne serwety chirurgiczne.
 •  
 • Uruchomienie sieci sprzedaży dystrybucyjnej na terenie Czech i Słowacji.
 • Modernizacja fabryki rękawic w Tajlandii – uruchomienie drugiego kotła energetycznego oraz rozpoczęcie budowy hali magazynowo-biurowej w celu dostosowania istniejącego budynku do nowych linii produkcyjnych; złożenie zamówienia na pierwszą spośród czterech nowych podwójnych linii produkcyjnych.
 • 21.11.2013 – Debiut na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Rozpoczęcie rozbudowy fabryki jednorazowych rękawic w Tajlandii
 • 9.03.2015 – uruchomienie czwartej, ostatniej z planowanych, podwójnej linii produkcyjnej rękawic lateksowych w fabryce Mercator Medical w Tajlandii. Uruchomienie wszystkich nowych linii produkcyjnych umożliwiło produkcję 110 milionów sztuk rękawic miesięcznie.
 • Zakończenie rozbudowy Centrum Logistycznego Mercator Medical S.A. w Starym Brześciu. Inwestycja objęła halę magazynową o powierzchni 2682 m2 , o wysokości składowania 6,2 m i pojemności niemalże 2600 miejsc paletowych z towarem oraz trakt administracyjny o powierzchni 177 m2.
 • Rozpoczęcie działalności dystrybucyjnej w Czechach.
 • Powiększenie składu Grupy o amerykańską spółkę zależną Mercator Medical LLC z siedzibą w USA. Spółka obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej. Zarząd Mercator Medical S.A. przygotowuje się do rozpoczęcia dystrybucji rękawic medycznych w tym regionie świata.
 • 18.03.2016 – zawarcie przez Mercator Medical kompletu długoterminowych i krótkoterminowych umów kredytowych z CIMB Thai Bank z siedzibą w Tajlandii, których łączna wartość wyniosła ponad 86 mln zł.
 • Rebranding opakowań rękawic gospodarczych i ochronnych.
 • 8.08.2016 – firma zaprezentowała aktualizację strategii rozwoju na lata 2016–2018.
 • Rozpoczęcie budowy drugiego zakładu w Tajlandii umożliwiającego wzrost mocy produkcyjnej o około 150%, czyli do 3 mld sztuk rękawic rocznie. Inwestycja objęła obiekt wyspecjalizowany w produkcji rękawic nitrylowych, które są obecnie najszybciej rozwijającym się segmentem na globalnym rynku jednorazowych rękawic medycznych. Koszt inwestycji w Tajlandii został oszacowany na 107 mln zł.
 • Rozpoczęcie budowy zakładu produkcji medycznych jednorazowych wyrobów włókninowych w Polsce. Spółka zakupiła na ten cel działkę o powierzchni 1 ha w Pikutkowie k. Brześcia Kujawskiego, gdzie zlokalizowane jest Biuro Handlowe i Centrum Logistyczne firmy.
 • Wprowadzenie nowych opakowań dla rękawic gospodarczych i ochronnych.
 • Przeprowadzenie wtórnej oferty akcji – finansowanie wzrostu mocy produkcyjnych o 150%.
 • Dystrybucja produktów Grupy w ponad 50 krajach.
 • Rozpoczęcie budowy fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii.
 • Rebranding opakowań rękawic diagnostycznych i ochronnych.
 • Uruchomienie produkcji wyrobów z włókniny w Polsce.
 • Uruchomienie spółki we Włoszech
 • Uruchomienie fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii.
 • Uruchomienie sieci sprzedaży dystrybucyjnej na terenie Wielkiej Brytanii.
 • Rebranding opakowań rękawic chirurgicznych.
 • Dystrybucja produktów Grupy w ponad 60 krajach na pięciu kontynentach.
 • Zajęcie 2% światowego udziału w sprzedaży rękawic.
 • Uruchomienie spółki w Niemczech.
 • Dystrybucja produktów Grupy w 70 krajach na pięciu kontynentach.
 • Mercator Medical GmbH
 • powstanie eMercator
 • powstaje trzecia fabryka w Tajlandii
 • otwarcie spółki dystrybucyjnej we Francji
 • powstaje niemiecki eMercator Gmbh

Nasza misja

Ochrona i wsparcie dla tych, którzy robią to, co ważne.

Nasza wizja

Dostarczanie niezawodnych, godnych zaufania produktów i usług, które zapewniają komfort i bezpieczeństwo oraz tworzenie innowacyjnych produktów, najwyższej jakości, doskonale dopasowanych do potrzeb profesjonalistów z różnych branż.

Mercator meddical

Najważniejsze wartości:

We wszystkich aspektach działalności przestrzegamy pryncypialnych zasad etyki, otwartości i transparentności.

Szacunek dla innych

Pracownicy, kontrahenci, partnerzy i interesariusze są dla nas niezwykle ważni. Dbamy o dobre relacje i przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji. Cenimy prywatność.

Szacunek dla innych
Czytelna komunikacja

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w Grupie jest transparentna, otwarta, czytelna i rzeczowa. Dzielimy się informacjami, które przyczyniają się do rozwoju poszczególnych spółek.

Czytelna komunikacja
Zarządzanie uprawnieniami do osiągnięcia celu

Delegujemy uprawnienia, kierując się doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą. Nasze działania nastawione są na osiągnięcie zamierzonego celu. Najważniejszy jest dla nas rozwój. Wszystkie osoby związane z Grupą ponoszą za nią odpowiedzialność.

Zarządzanie uprawnieniami do osiągnięcia celu
Rynkowe nastawienie na klienta

Wsłuchujemy się w potrzeby klientów. Oferujemy rzetelną, fachową informację i merytoryczne wsparcie. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, służymy wsparciem. Monitorujemy działania i wypełniamy nasze zobowiązania.

Rynkowe nastawienie na klienta
Odpowiadamy na kluczowe potrzeby

Nasze produkty to rzeczy niezbędne w codziennym życiu i niezwykle użyteczne.

Odpowiadamy na kluczowe potrzeby
Łączymy cechy prywatnej firmy i korporacji

Staramy się łączyć przedsiębiorczość cechującą pracowników i właścicieli firm prywatnych z najlepszymi praktykami korporacyjnymi, charakterystycznymi dla systemowo zorganizowanych przedsiębiorstw, niezależnych w operacjach od ich właścicieli czy akcjonariuszy.

Łączymy cechy prywatnej firmy i korporacji
Patriotyzm lokalny

Nasza branża i specjalizacja wymaga działań prowadzonych w wielu krajach. Chcemy kultywować lokalność wszędzie tam, gdzie jesteśmy – godzić konieczną centralność korporacyjną z lokalnymi uwarunkowaniami.

Patriotyzm lokalny

System zarządzania ISO

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i Interesariuszy wdrożyliśmy, utrzymujemy oraz wciąż doskonalimy w spółce System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami norm ISO, co potwierdzają uzyskane certyfikaty w zakresie:

 • EN ISO 9001:2015
 • EN ISO 13485:2016

Nagrody i wyróżnienia

Nieustannie się rozwijamy, tworząc stabilne fundamenty na przyszłość. Nasze osiągnięcia doceniane są w Polsce i zagranicą. Grupa Mercator Medical coraz częściej otrzymuje prestiżowe nagrody i wyróżnienia.

Nagrody i wyróżnienia
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2004
2003
 • Tytuł Lidera Małopolski 2020 dla Grupy Mercator Medical. Przyznawana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski nagroda co roku wyróżnia „lokomotywy Małopolski”, czyli najważniejsze inicjatywy, spektakularne dokonania oraz istotne gospodarczo i społecznie inwestycje wpływające na dynamiczny rozwój regionu. SGiPM jest największą polską regionalną organizacją samorządową, zrzeszającą obecnie ponad 100 gmin i powiatów z obszaru historycznej Małopolski.
 • Wyróżnienie w kategorii Debiut w XXII Edycji Rankingu Lista 500 dziennika „Rzeczpospolita”. Mercator Medical S.A. otrzymał Orła Rzeczpospolitej za szybki rozwój i obecność na rynkach całego świata.
 • Mercator Medical S.A z wyróżnieniem „Inwestor bez granic”! Nagroda przyznawana jest rokrocznie w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach najskuteczniejszym polskim inwestorom, realizującym ekspansję zagraniczną. Nasza organizacja została doceniona za stworzenie globalnie działającej, specjalistycznej i nowoczesnej firmy działającej w ważnym sektorze współczesnej gospodarki. Nagrodę odebrał Wiesław Żyznowski, Prezes Mercator Medical S.A, który tak skomentował otrzymane wyróżnienie: „Tylko 10 proc. pracowników zatrudniamy w Polsce, a resztę na rynkach zagranicznych. Podobnie jest z inwestycjami. W przypadku sprzedaży Polska odpowiada za 20-25 proc. przychodów, a reszta to rynki eksportowe, zwłaszcza USA. Wyróżnienie „Inwestor bez granic” pasuje więc do naszego profilu działalności i sprawia mi dużą satysfakcję, że otrzymaliśmy ten tytuł”.
 • Mercator Medical został wyróżniony w kategorii Pionier Inwestycji Zagranicznych w dziewiątej edycji konkursu Polska Firma – Międzynarodowy Czempion. Konkursowe zmagania po raz kolejny zorganizowały PwC Polska i „Puls Biznesu". Spółka została doceniona za swoje dotychczasowe inwestycje zagraniczne oraz zakładanie spółek sprzedażowych na obcych rynkach. Grupa Mercator Medical jest obecna już w 70 krajach na 5 kontynentach, posiadając 2 proc. udziału w rynku globalnym.
 • Podczas II Kongresu Firm Rodzinnych magazynu „Forbes”, Mercator Medical został uhonorowany tytułem Rodzinnego Ambasadora Roku 2020, który wyróżnia „korporacje z sercem”, czyli firmy rodzinne, w których zgodna współpraca pokoleń i „rodzinne” relacje nie tylko w gronie właścicieli, ale również w kontaktach z pracownikami, nie stoją w sprzeczności z wartościami czysto biznesowymi, umożliwiając firmom dynamiczny rozwój.
 • Laureat „Diamentów Forbesa” najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce.
 • Nagroda czasopisma Puls Biznesu – Gazele Biznesu.
 • Brązowy Finalista Polish Project Excellence Award 2019 w kategorii Projekty Inwestycyjne – za zakończony z sukcesem projekt budowy fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii.
 • dr Wiesław Żyznowski, Prezes Grupy Mercator Medical, finalistą 16. Edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku.
 • Nagroda czasopisma Puls Biznesu – Gazele Biznesu.
 • Nagroda czasopisma Puls Biznesu – Gazele Biznesu.
 • Nagroda czasopisma Puls Biznesu – Gazele Biznesu.
 • Uhonorowanie spółki Mercator Medical nagrodą czasopisma „Puls Biznesu” – Gazele Biznesu 2014.
 • Umieszczenie spółki Mercator Medical w rankingu Diamenty Forbesa na 3. miejscu listy regionalnej oraz na 32. miejscu listy ogólnopolskiej.
 • Wyróżnienie spółki Mercator Medical przez dziennik „Rzeczpospolita” w konkursie Orły Eksportu Województwa Małopolskiego jako najprężniej działającego przedsiębiorcy w regionie Małopolski w kategoriach: Najdynamiczniejszy Eksporter oraz Najlepszy Debiut w Eksporcie.
 • Wyróżnienie Mercator Medical S.A. w konkursie Dobry Wzór 2015 organizowanym przez warszawski Instytut Wzornictwa Przemysłowego. System opakowań rękawic diagnostycznych i chirurgicznych został pozytywnie oceniony przez Ekspertów, zapewniając Mercator Medical miejsce wśród finalistów konkursu.
 • Wyróżnienie spółki Mercator Medical w rankingu Instytutu Nowoczesnego Biznesu – otrzymanie tytułu Światowej Firmy 2013.
 • 18.11.2014 – otrzymanie statuetki i tytułu Globalnego Lidera Przyszłości podczas konferencji zamykającej pierwszą edycję konkursu prowadzonego przez Think Tank „Poland, Go Global!”.
 • Nagroda czasopisma Puls Biznesu – Gazele Biznesu.
 • Uzyskanie tytułów Gepard Biznesu i Gazela Biznesu.
 • Nagroda Ogólnopolskiego Konkursu Światowa Firma – wyróżnienie w rankingu Instytutu Nowoczesnego Biznesu.
 • Nagroda czasopisma Puls Biznesu – Gazele Biznesu.
 • Nagroda czasopisma Puls Biznesu – Gazele Biznesu.
 • Diagnostyczne rękawice winylowe vinylex uzyskały nagrodę Produktu Roku, organizowany przez Ogólnopolskim Przegląd Medyczny.
 • Nagroda czasopisma Puls Biznesu – Gazele Biznesu.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.