Grupa Mercator Medical

Informacje zawarte w tej sekcji podsumowują dotychczasową historię Grupy Mercator Medical. To tu odpowiadamy na pytania o to kim jesteśmy i na jakim rynku działamy, jak również przedstawiamy wartości, jakimi kierujemy się w naszych działaniach. Prezentujemy tu także informacje o strukturze Grupy, systemie zarządzania ISO oraz nagrodach i wyróżnieniach, którymi zostaliśmy uhonorowani w ostatnich latach.

Kim jesteśmy

Grupa Mercator Medical to producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Z uwagi na swoje blisko trzydziestoletnie doświadczenie, to rozpoznawalna marka w branży medycznej, oparta na polskim kapitale. Jako producent sprzedaje do blisko 70 krajów na całym świecie, jako dystrybutor działa na rynkach Europy. To jeden z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczący się podmiot na arenie międzynarodowej, prowadzący systematyczną ekspansję geograficzną na rynkach wyrobów jednorazowych. W swojej ofercie posiada około 120 produktów własnych oraz produkty renomowanych międzynarodowych marek.

Kim jesteśmy

Skład Grupy Mercator Medical

Skład Grupy Mercator Medical

Grupa Mercator Medical składa się z podmiotu dominującego Mercator Medical S.A. i podmiotów zależnych. Spółka-matka koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju firmy. Najważniejszymi podmiotami zależnymi Mercator Medical S.A. są:

 • Mercator Medical (Thailand) Ltd. z siedzibą w Tajlandii 
 • Mercator Medical TOB z siedzibą na Ukrainie 
 • Mercator Medical s.r.l. z siedzibą w Rumunii 
 • Mercator Medical s.r.o. z siedzibą w Czechach 
 • Mercator Medical KFT. z siedzibą na Węgrzech 
 • Mercator Medical GmbH z siedzibą w Niemczech 
 • Mercator Medical Italia Srl z siedzibą we Włoszech
 • LeaderMed z siedzibą w Holandii

Produkty Mercator Medical docierają na wszystkie kontynenty, zwłaszcza do Ameryki Północnej, a także do krajów, gdzie popyt na materiały jednorazowej ochrony rośnie dynamicznie wraz ze wzrostem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy (Ameryka Południowa, Azja, kraje Bliskiego Wschodu).

Europejska część Grupy skupia się na promocji i sprzedaży jednorazowych wyrobów medycznych – głównie rękawic, odzieży jednorazowego użytku i obłożeń pola operacyjnego. Ma zorganizowaną dystrybucję w Czechach i na Słowacji oraz partnerów handlowych w Wielkiej Brytanii, Bułgarii, we Włoszech, Serbii, Gruzji, na Litwie, Białorusi i w innych krajach Europy.

Skład 1

Część azjatycka spółki koncentruje się na produkcji i sprzedaży kontenerowej rękawic diagnostycznych, przeznaczonych dla stomatologów, weterynarzy i innych pracowników służby zdrowia, jak również rękawic technicznych przeznaczonych do ochrony rąk pracowników przemysłu spożywczego, motoryzacyjnego i ciężkiego. Mercator Medical (Thailand) Ltd. pozyskuje kontrahentów z całego świata.

W skali globalnej, klientami Mercator Medical są jednostki służby zdrowia, zakłady przemysłowe, sieci handlowe i hurtownie farmaceutyczne.

Skład 2

Siedziba zarządu Mercator Medical S.A., będącego jednocześnie koordynatorem działań pozostałych spółek zależnych, a także najważniejszych działów wspierających obsługę Grupy, mieści się w Krakowie.

Centrum Logistyczne i Biuro Obsługi Klienta Mercator Medical S.A. znajdują się w Brześciu Kujawskim. Pierwsze z nich pełni funkcję magazynu buforowego części dostaw przeznaczonych dla dystrybucyjnych spółek zagranicznych i jednocześnie odpowiada za realizację zamówień rynku polskiego i rynków zagranicznych. Biuro Obsługi Klienta zajmuje się profesjonalną i kompleksową obsługą klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W październiku 2019 roku spółka Mercator Medical S.A. podpisała umowę z Yusen Logistics, dzięki której zyskała nowe powierzchnie magazynowe, w nowym magazynie przy terminalu kontenerowym w Gdańsku.

Skład 3

Na jakim rynku działamy?

Grupa Mercator Medical odnosi sukcesy na globalnym rynku rękawic medycznych zdominowanym przez firmy azjatyckie, sprzedając w blisko 70 krajach z 2% udziałem w rynku globalnym.

Na jakim rynku działamy?

Czynniki wzrostu rynku globalnego

 • Brak bezpośrednich substytutów dla jednorazowych rękawic medycznych.
 • Przewidywany dalszy wzrost rynku rękawic napędzany wzrostem liczby zabiegów, wzrostem poziomu świadomości i zaostrzaniem regulacji.
 • Rosnący problem chorób zakaźnych:
  - wzrost liczby przypadków zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby typu B i C, HIV oraz inne choroby zakaźne,
  - wzrost liczby przypadków chorób infekcyjnych i zakażeń w szpitalach,
  - trend „podwójnych rękawiczek”.
 • Rozwój branży medycznej:
  - reformy systemów ochrony zdrowia, starzejące się społeczeństwo i rozwój zaawansowanych technologii;
  - rosnące standardy opieki zdrowotnej i zaostrzanie regulacji;
  - oczekiwany wzrost wydatków na ochronę zdrowia ze względu na konwergencję rynków wschodzących oraz rynków krajów rozwiniętych i rosnące zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną.

Struktura Grupy

Mercator Medical S.A. to firma, która od lat funkcjonuje na europejskim rynku medycznym. Na jej podstawie powstała Grupa Mercator Medical, w której najważniejszymi podmiotami zależnymi są:

 • Spółki należące do Mercator Medical Group są obecne w następujących krajach:
  • Polska
  • Czechy
  • Tajlandia
  • Rumunia
  • Ukraina
  • Węgry
  • Włochy
  • Niemcy
 • Sprzedaż objęta dystrybucją oddziałów Grupy Mercator
 • Sprzedaż pokryta przez fabrykę w Tajlandii
Struktura Grupy

Historia Grupy

Historia działalności Grupy Mercator Medical sięga 1989 roku, kiedy Piotr i Wiesław Żyznowscy założyli Firmę Handlową „Mercator” Żyznowski i Spółka, Spółka Jawna. Następnie w 1993 roku została powołana spółka akcyjna Mercator Med. S.A., z której w kolejnych latach wyodrębniły się niezależne spółki Mercator Papier S.A., Mercator Medical S.A. i Mercator Poligrafia S.A.

Historia Grupy

Mercator Medical S.A. funkcjonuje samodzielnie na rynku wyrobów medycznych od 1996 roku. Początkowo spółka koncentrowała się wyłącznie na rękawicach medycznych i ochronnych. W odpowiedzi na potrzeby klientów i w rezultacie stałego rozwoju asortyment produktów został rozszerzony o opatrunki, odzież jednorazowego użytku i obłożenia pola operacyjnego.

Wraz z rozwojem portfolio produktów nastąpił również rozwój obszarów działania.
W 2004 roku spółka zaczęła rozwijać bezpośrednią dystrybucję na Węgrzech i Ukrainie, a od 2006 roku również w Rumunii, tworząc oddział w Budapeszcie oraz spółki zależne w Kijowie i w Cluj-Napoca. W 2006 roku spółka Mercator Medical S.A. zdecydowała się na zakup udziałów w spółce zlokalizowanej w Tajlandii, zajmującej się produkcją rękawic medycznych. W wyniku tej akwizycji powstała spółka Mercator Medical (Thailand) Ltd.

21 listopada 2013 roku spółka Mercator Medical S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rok 2015 okazał się dla Naszej Spółki kolejnym kamieniem milowym. W kwietniu Mercator Medical OOO rozpoczął swoją działalność na rynku rosyjskim, co pozwoliło na dynamizację bezpośredniej sprzedaży do innych krajów zza wschodnich granic. Grupa powiększyła się również o spółkę w Czechach – Mercator Medical s.r.o. oraz spółkę zależną Mercator Medical z siedzibą w USA.

W 2016 roku spółka przeprowadziła kolejną emisję akcji, które zostały objęte przez inwestorów giełdowych. W 2017 roku uruchomiona została spółka Mercator Medical we Włoszech.

W 2017 roku Mercator Medical (Thailand) Ltd. rozpoczęła budowę kolejnej fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii, która rozpoczęła swoją działalność już w 2018 roku. W 2019 roku Grupa zdecydowała się na uruchomienie spółki w Niemczech.

Dziś produkty Grupy Mercator Medical są obecne na wszystkich kontynentach. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy można szacować na około 6 mld rękawic rocznie.

Najważniejsze wydarzenia

1996
1999
2003
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 • Z inicjatywy między innymi Prezesa Wiesława Żyznowskiego i byłej wieloletniej Wiceprezes Moniki Sitko, obecnie głównych akcjonariuszy spółki, powstała spółka Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie, specjalizująca się w dystrybucji jednorazowych rękawic medycznych.
 • Rozpoczęcie działalności spółki w sektorze przetargów publicznych organizowanych przez placówki służby zdrowia, oferta produktów kierowana bezpośrednio do zamawiających.
 • Otwarcie centralnego magazynu i Biura Handlowego w Starym Brześciu.
 • Rozpoczęcie sprzedaży produktów spółki Mercator Medical za granicą – w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Utworzenie oddziału spółki Mercator Medical S.A. na Węgrzech.
 • Powołanie spółki zależnej Mercator Medical TOB na Ukrainie.
 • Rozpoczęcie współpracy dystrybucyjnej z firmą specjalizującą się w produkcji rękawic chirurgicznych – Ansell Healthcare.
 • Poszerzenie oferty Grupy o jednorazową odzież włókninową.
 • Powołanie spółki zależnej Mercator Medical s.r.l. w Rumunii.
 • Zakup 50,4% udziałów w spółce B-Care zlokalizowanej w Tajlandii – obecnie Mercator Medical (Thailand) Ltd. – zajmującej się produkcją rękawic medycznych.
 • Otwarcie nowej hali magazynowej w Starym Brześciu.
 • Poszerzenie oferty Grupy o opatrunki medyczne.
 • Modernizacja fabryki rękawic w Tajlandii – uruchomienie nowego kotła energetycznego.
 • Powołanie spółki zależnej Mercator Medical KFT. na Węgrzech
 • Rozpoczęcie eksportu wyrobów przez Mercator Medical (Thailand) Ltd. do odbiorców z Rosji, Białorusi, Kanady, Tunezji, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Nowej Zelandii, Kenii, Turcji oraz do krajów Ameryki Południowej (Paragwaj, Boliwia, Chile, Kolumbia, Wenezuela, Urugwaj).
 • Poszerzenie oferty Grupy o zestawy obłożeń pola operacyjnego i specjalistyczne serwety chirurgiczne.
 • Uzyskanie przez Mercator Medical S.A. certyfikatów pozwalających na sprzedaż produktów na terytorium Rosji i rozpoczęcie eksportu wyrobów do tego regionu.
 • Uruchomienie sieci sprzedaży dystrybucyjnej na terenie Czech i Słowacji.
 • Modernizacja fabryki rękawic w Tajlandii – uruchomienie drugiego kotła energetycznego oraz rozpoczęcie budowy hali magazynowo-biurowej w celu dostosowania istniejącego budynku do nowych linii produkcyjnych; złożenie zamówienia na pierwszą spośród czterech nowych podwójnych linii produkcyjnych.
 • 21.11.2013 – Debiut na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Rozpoczęcie rozbudowy fabryki jednorazowych rękawic w Tajlandii
 • 9.03.2015 – uruchomienie czwartej, ostatniej z planowanych, podwójnej linii produkcyjnej rękawic lateksowych w fabryce Mercator Medical w Tajlandii. Uruchomienie wszystkich nowych linii produkcyjnych umożliwiło produkcję 110 milionów sztuk rękawic miesięcznie.
 • Zakończenie rozbudowy Centrum Logistycznego Mercator Medical S.A. w Starym Brześciu. Inwestycja objęła halę magazynową o powierzchni 2682 m2 , o wysokości składowania 6,2 m i pojemności niemalże 2600 miejsc paletowych z towarem oraz trakt administracyjny o powierzchni 177 m2.
 • Rozpoczęcie działalności dystrybucyjnej w Rosji.
 • Rozpoczęcie działalności dystrybucyjnej w Czechach.
 • Powiększenie składu Grupy o amerykańską spółkę zależną Mercator Medical LLC z siedzibą w USA. Spółka obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej. Zarząd Mercator Medical S.A. przygotowuje się do rozpoczęcia dystrybucji rękawic medycznych w tym regionie świata.
 • 18.03.2016 – zawarcie przez Mercator Medical kompletu długoterminowych i krótkoterminowych umów kredytowych z CIMB Thai Bank z siedzibą w Tajlandii, których łączna wartość wyniosła ponad 86 mln zł.
 • Rebranding opakowań rękawic gospodarczych i ochronnych.
 • 8.08.2016 – firma zaprezentowała aktualizację strategii rozwoju na lata 2016–2018.
 • Rozpoczęcie budowy drugiego zakładu w Tajlandii umożliwiającego wzrost mocy produkcyjnej o około 150%, czyli do 3 mld sztuk rękawic rocznie. Inwestycja objęła obiekt wyspecjalizowany w produkcji rękawic nitrylowych, które są obecnie najszybciej rozwijającym się segmentem na globalnym rynku jednorazowych rękawic medycznych. Koszt inwestycji w Tajlandii został oszacowany na 107 mln zł.
 • Rozpoczęcie budowy zakładu produkcji medycznych jednorazowych wyrobów włókninowych w Polsce. Spółka zakupiła na ten cel działkę o powierzchni 1 ha w Pikutkowie k. Brześcia Kujawskiego, gdzie zlokalizowane jest Biuro Handlowe i Centrum Logistyczne firmy.
 • Wprowadzenie nowych opakowań dla rękawic gospodarczych i ochronnych.
 • Przeprowadzenie wtórnej oferty akcji – finansowanie wzrostu mocy produkcyjnych o 150%.
 • Dystrybucja produktów Grupy w ponad 50 krajach.
 • Rozpoczęcie budowy fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii.
 • Rebranding opakowań rękawic diagnostycznych i ochronnych.
 • Uruchomienie produkcji wyrobów z włókniny w Polsce.
 • Uruchomienie spółki we Włoszech
 • Uruchomienie fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii.
 • Uruchomienie sieci sprzedaży dystrybucyjnej na terenie Wielkiej Brytanii.
 • Rebranding opakowań rękawic chirurgicznych.
 • Dystrybucja produktów Grupy w ponad 60 krajach na pięciu kontynentach.
 • Zajęcie 2% światowego udziału w sprzedaży rękawic.
 • Uruchomienie spółki w Niemczech.
 • Dystrybucja produktów Grupy w 70 krajach na pięciu kontynentach.

Nasza misja

Czym tak naprawdę jest misja firmy? Dla nas jest to coś, co sprawia, że podążamy we właściwym kierunku. Jest to możliwe dzięki trzem strategicznym zasadom, które z powodzeniem wcielamy w życie:

 • Prowadzimy i nadal chcemy prowadzić długotrwałą, innowacyjną, dochodową pracę na rzecz przeciwdziałania zakażeniom i zanieczyszczeniom.
 • Zależy nam na oferowaniu produktów, które będą zapewniały jak najwyższe bezpieczeństwo i komfort pracy ich ostatecznego użytkownika, czyli naszych klientów.
 • Edukujemy i zachęcamy wszystkich do stosowania jednorazowych produktów ochrony osobistej. Dbanie o siebie jest priorytetem każdego z nas i – dzięki naszej pracy – mamy nadzieję uczynić to dla wszystkich łatwiejszym!

Nasza wizja

Jaką mamy wizję? Chcemy, aby Grupa Mercator Medical była globalnym koncernem produkującym rękawice i inne materiały jednorazowe przeciwdziałające zakażeniom, zwiększające ochronę, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników. Wierzymy, że uzyskamy status czołowego podmiotu w branży wyrobów medycznych i ochronnych w Europie, dzięki wzrostowi organicznemu i budowaniu strategicznych aliansów. To dlatego prowadzimy sukcesywną ekspansję geograficzną i rozwijamy nasze portfolio produktów, aby było ono innowacyjne i w pełni odpowiadało aktualnym potrzebom. Pragniemy nie tylko dostarczać produkty i usługi najwyższej jakości, ale także stanowić dla klientów źródło wiedzy o ochronie przed zakażeniami oraz budować z nimi długotrwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i doświadczeniu.

Najważniejsze wartości:

We wszystkich aspektach działalności przestrzegamy pryncypialnych zasad etyki, otwartości i transparentności.

Szacunek dla innych

Pracownicy, kontrahenci, partnerzy i interesariusze są dla nas niezwykle ważni. Dbamy o dobre relacje i przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji. Cenimy prywatność.

Szacunek dla innych
Czytelna komunikacja

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w Grupie jest transparentna, otwarta, czytelna i rzeczowa. Dzielimy się informacjami, które przyczyniają się do rozwoju poszczególnych spółek.

Czytelna komunikacja
Zarządzanie uprawnieniami do osiągnięcia celu

Delegujemy uprawnienia, kierując się doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą. Nasze działania nastawione są na osiągnięcie zamierzonego celu. Najważniejszy jest dla nas rozwój. Wszystkie osoby związane z Grupą ponoszą za nią odpowiedzialność.

Zarządzanie uprawnieniami do osiągnięcia celu
Rynkowe nastawienie na klienta

Wsłuchujemy się w potrzeby klientów. Oferujemy rzetelną, fachową informację i merytoryczne wsparcie. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, służymy wsparciem. Monitorujemy działania i wypełniamy nasze zobowiązania.

Rynkowe nastawienie na klienta
Odpowiadamy na kluczowe potrzeby

Nasze produkty to rzeczy niezbędne w codziennym życiu i niezwykle użyteczne.

Odpowiadamy na kluczowe potrzeby
Łączymy cechy prywatnej firmy i korporacji

Staramy się łączyć przedsiębiorczość cechującą pracowników i właścicieli firm prywatnych z najlepszymi praktykami korporacyjnymi, charakterystycznymi dla systemowo zorganizowanych przedsiębiorstw, niezależnych w operacjach od ich właścicieli czy akcjonariuszy.

Łączymy cechy prywatnej firmy i korporacji
Patriotyzm lokalny

Nasza branża i specjalizacja wymaga działań prowadzonych w wielu krajach. Chcemy kultywować lokalność wszędzie tam, gdzie jesteśmy – godzić konieczną centralność korporacyjną z lokalnymi uwarunkowaniami.

Patriotyzm lokalny

System zarządzania ISO

Pragnąc sprostać wszelkim wymaganiom prawnym, regulacyjnym oraz przede wszystkim oczekiwaniom klientów w zakresie najwyższej jakości, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa dostarczanych produktów, wdrożyliśmy i utrzymujemy w spółce System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015 oraz EN ISO 13485:2016, który ciągle doskonalimy.

System zarządzania ISO
ISO 9001

ISO 9001 jest obecnie najbardziej popularną normą systemu zarządzania, z ponad 1 100 000 certyfikowanych organizacji w 180 krajach. Certyfikacja ISO 9001 skierowana jest do przedsiębiorstw, które chcą potwierdzić spełnienie wymagań normy i stanowi dowód konsekwentnego doskonalenia firmy. ISO 9001:2015 to najnowsza wersja tej wyznaczającej standardy jakości normy. Wskazuje ona zarządzanie ryzykiem, mogącym mieć wpływ na osiąganie przez organizację założonych celów, podejście procesowe oraz orientację na klienta za kluczowe czynniki zapewniające skuteczność systemu. Organizacja powinna traktować klienta jako najważniejszy podmiot, odgrywający główną rolę w procesie doskonalenia jakości produktów i usług.

ISO 13485

Norma ISO 13485 jest rozszerzeniem wymagań normy ISO 9001 w odniesieniu do sektora wyrobów medycznych. Jest ona zogniskowana przede wszystkim na bezpieczeństwie wyrobu. Określa ona również wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.

Certyfikaty

Zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami powyższych norm potwierdzają certyfikaty:

Certyfikat:
PN-EN ISO 9001:2015

w zakresie produkcji rękawic medycznych (diagnostycznych, chirurgicznych), rękawic gospodarczych, materiałów opatrunkowych, obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku oraz środków ochrony indywidualnej. Zakupy, przechowywanie i dystrybucja oraz sprzedaż krajowa i zagraniczna rękawic medycznych, rękawic gospodarczych, materiałów opatrunkowych, włókninowej odzieży medycznej jednorazowego użytku, obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku oraz środków ochrony indywidualnej.

Certyfikat:
PN-EN ISO13485:2016

w zakresie produkcji rękawic medycznych (diagnostycznych, chirurgicznych), materiałów opatrunkowych oraz obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku. Zakupy, przechowywanie i dystrybucja oraz sprzedaż krajowa i zagraniczna rękawic medycznych, materiałów opatrunkowych, włókninowej odzieży medycznej jednorazowego użytku, obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku.

Certyfikat:
EC zgodne z 93/42/EEC

Posiadamy również Certyfikaty EC zgodne z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC poświadczające prowadzenie systemu zapewnienia jakości w produkcji oraz kontroli końcowej jałowych i niejałowych materiałów opatrunkowych, obłożeń pola operacyjnego oraz rękawic chirurgicznych.

Uzyskane certyfikaty dają klientom gwarancję, że kupowany produkt jest zgodny z regulacjami Unii Europejskiej, spełnia wymagania bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia użytkownika.

Dla Mercator Medical S.A. są one cennym atutem w utrzymaniu i zdobywaniu nowych klientów w przyszłości, jak również świadectwem przynależności do elitarnego grona producentów najwyższej jakości.

Nagrody i wyróżnienia

Nieustannie się rozwijamy, tworząc stabilne fundamenty na przyszłość. Nasze osiągnięcia doceniane są w Polsce i zagranicą. Grupa Mercator Medical coraz częściej otrzymuje prestiżowe nagrody i wyróżnienia.

Nagrody i wyróżnienia
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2004
2003
 • Tytuł Lidera Małopolski 2020 dla Grupy Mercator Medical. Przyznawana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski nagroda co roku wyróżnia „lokomotywy Małopolski”, czyli najważniejsze inicjatywy, spektakularne dokonania oraz istotne gospodarczo i społecznie inwestycje wpływające na dynamiczny rozwój regionu. SGiPM jest największą polską regionalną organizacją samorządową, zrzeszającą obecnie ponad 100 gmin i powiatów z obszaru historycznej Małopolski.
 • Wyróżnienie w kategorii Debiut w XXII Edycji Rankingu Lista 500 dziennika „Rzeczpospolita”. Mercator Medical S.A. otrzymał Orła Rzeczpospolitej za szybki rozwój i obecność na rynkach całego świata.
 • Mercator Medical S.A z wyróżnieniem „Inwestor bez granic”! Nagroda przyznawana jest rokrocznie w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach najskuteczniejszym polskim inwestorom, realizującym ekspansję zagraniczną. Nasza organizacja została doceniona za stworzenie globalnie działającej, specjalistycznej i nowoczesnej firmy działającej w ważnym sektorze współczesnej gospodarki. Nagrodę odebrał Wiesław Żyznowski, Prezes Mercator Medical S.A, który tak skomentował otrzymane wyróżnienie: „Tylko 10 proc. pracowników zatrudniamy w Polsce, a resztę na rynkach zagranicznych. Podobnie jest z inwestycjami. W przypadku sprzedaży Polska odpowiada za 20-25 proc. przychodów, a reszta to rynki eksportowe, zwłaszcza USA. Wyróżnienie „Inwestor bez granic” pasuje więc do naszego profilu działalności i sprawia mi dużą satysfakcję, że otrzymaliśmy ten tytuł”.
 • Mercator Medical został wyróżniony w kategorii Pionier Inwestycji Zagranicznych w dziewiątej edycji konkursu Polska Firma – Międzynarodowy Czempion. Konkursowe zmagania po raz kolejny zorganizowały PwC Polska i „Puls Biznesu". Spółka została doceniona za swoje dotychczasowe inwestycje zagraniczne oraz zakładanie spółek sprzedażowych na obcych rynkach. Grupa Mercator Medical jest obecna już w 70 krajach na 5 kontynentach, posiadając 2 proc. udziału w rynku globalnym.
 • Podczas II Kongresu Firm Rodzinnych magazynu „Forbes”, Mercator Medical został uhonorowany tytułem Rodzinnego Ambasadora Roku 2020, który wyróżnia „korporacje z sercem”, czyli firmy rodzinne, w których zgodna współpraca pokoleń i „rodzinne” relacje nie tylko w gronie właścicieli, ale również w kontaktach z pracownikami, nie stoją w sprzeczności z wartościami czysto biznesowymi, umożliwiając firmom dynamiczny rozwój.
 • Laureat „Diamentów Forbesa” najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce.
 • Nagroda czasopisma Puls Biznesu – Gazele Biznesu.
 • Brązowy Finalista Polish Project Excellence Award 2019 w kategorii Projekty Inwestycyjne – za zakończony z sukcesem projekt budowy fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii.
 • dr Wiesław Żyznowski, Prezes Grupy Mercator Medical, finalistą 16. Edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku.
 • Nagroda czasopisma Puls Biznesu – Gazele Biznesu.
 • Nagroda czasopisma Puls Biznesu – Gazele Biznesu.
 • Nagroda czasopisma Puls Biznesu – Gazele Biznesu.
 • Uhonorowanie spółki Mercator Medical nagrodą czasopisma „Puls Biznesu” – Gazele Biznesu 2014.
 • Umieszczenie spółki Mercator Medical w rankingu Diamenty Forbesa na 3. miejscu listy regionalnej oraz na 32. miejscu listy ogólnopolskiej.
 • Wyróżnienie spółki Mercator Medical przez dziennik „Rzeczpospolita” w konkursie Orły Eksportu Województwa Małopolskiego jako najprężniej działającego przedsiębiorcy w regionie Małopolski w kategoriach: Najdynamiczniejszy Eksporter oraz Najlepszy Debiut w Eksporcie.
 • Wyróżnienie Mercator Medical S.A. w konkursie Dobry Wzór 2015 organizowanym przez warszawski Instytut Wzornictwa Przemysłowego. System opakowań rękawic diagnostycznych i chirurgicznych został pozytywnie oceniony przez Ekspertów, zapewniając Mercator Medical miejsce wśród finalistów konkursu.
 • Wyróżnienie spółki Mercator Medical w rankingu Instytutu Nowoczesnego Biznesu – otrzymanie tytułu Światowej Firmy 2013.
 • 18.11.2014 – otrzymanie statuetki i tytułu Globalnego Lidera Przyszłości podczas konferencji zamykającej pierwszą edycję konkursu prowadzonego przez Think Tank „Poland, Go Global!”.
 • Nagroda czasopisma Puls Biznesu – Gazele Biznesu.
 • Uzyskanie tytułów Gepard Biznesu i Gazela Biznesu.
 • Nagroda Ogólnopolskiego Konkursu Światowa Firma – wyróżnienie w rankingu Instytutu Nowoczesnego Biznesu.
 • Nagroda czasopisma Puls Biznesu – Gazele Biznesu.
 • Nagroda czasopisma Puls Biznesu – Gazele Biznesu.
 • Diagnostyczne rękawice winylowe vinylex® uzyskały nagrodę Produktu Roku, organizowany przez Ogólnopolskim Przegląd Medyczny.
 • Nagroda czasopisma Puls Biznesu – Gazele Biznesu.