Inwestorzy

Informacje zawarte w tej sekcji zostały przygotowane z myślą o akcjonariuszach, inwestorach, analitykach giełdowych oraz wszystkich innych zainteresowanych obecnością Mercator Medical S.A. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i – szerzej – rynku kapitałowym. Obejmują między innymi: wyniki finansowe, raporty okresowe i bieżące, informacje niefinansowe oraz aktualne prezentacje.

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Akcje

MRC (Mercator Medical S.A.)

Otwarcie mówimy o naszych działaniach na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego

Zależy nam na tym, aby być organizacją transparentną i uczciwą. Nasz raport niefinansowy za 2020 rok jest kompleksowym i obszernym sprawozdaniem z pozafinansowej działalności Grupy. Zachęcamy do lektury tego dokumentu – poznaj działalność i strukturę Mercator Medical. Zobacz, w jaki sposób staramy się rozwijać w zgodzie z zasadami zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Podstawowe dane finansowe za rok 2021 r.:

Przychody:

1 727 349 tys. PLN

Zysk netto:

444 852 tys. PLN

Kalendarz inwestorski

Sprawdź terminy publikacji raportów okresowych i innych wydarzeń w Spółce
Rodzaj
Nadchodzące
Archiwalne

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.