Inwestorzy

Informacje zawarte w tej sekcji zostały przygotowane z myślą o akcjonariuszach, inwestorach, analitykach giełdowych oraz wszystkich innych zainteresowanych obecnością Mercator Medical S.A. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i – szerzej – rynku kapitałowym. Obejmują między innymi: wyniki finansowe, raporty okresowe i bieżące, informacje niefinansowe oraz aktualne prezentacje.

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Akcje

MRC (Mercator Medical S.A.)

Otwarcie mówimy o naszych działaniach na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego

Zależy nam na tym, aby być organizacją transparentną i uczciwą. Nasz raport niefinansowy za 2020 rok jest kompleksowym i obszernym sprawozdaniem z pozafinansowej działalności Grupy. Zachęcamy do lektury tego dokumentu – poznaj działalność i strukturę Mercator Medical. Zobacz, w jaki sposób staramy się rozwijać w zgodzie z zasadami zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Podstawowe dane finansowe za rok 2020 r.:

Przychody:

1 834 174 tys. PLN

Zysk netto:

935 569 tys. PLN

Kalendarz inwestorski

Sprawdź terminy publikacji raportów okresowych i innych wydarzeń w Spółce
Rodzaj
Nadchodzące
Archiwalne
Fraud alert

Dear Ladies and Gentlemen,

We kindly inform you that the website https://mercatorgloves.com is not related to Mercator Medical Group and should be considered as a scam and unlawful impersonation of Mercator Medical S.A. or the Mercator Medical Group. We bear no responsibility for any unlawful activities or false information originating from the aforementioned website and other online and offline channels that falsely impersonate the Company. The Company’s only official website is https://mercatormedical.eu.

Mercator Medical Group will report any suspicious or unlawful activities undertaken by any person or organisation falsely impersonating the Company to the relevant authorities, and reserves the right to take legal action against fraudsters.

With reference to information we have received about attempts to impersonate Mercator Medical S.A. or Mercator Medical Group companies to fraudulently obtain an advance payment for allegedly owned merchandise, we urge you to exercise caution and carefully verify your business partners.

Mercator Medical Team

Zamknij
Fraud alert