Grupa Mercator Medical

Grupa Mercator Medical jest nie tylko dystrybutorem wyrobów medycznych, ale także producentem rękawic jednorazowych. To jedna z niewielu firm europejskich, które produkują rękawice w Azji i sprzedają je na całym świecie.

Obecnie Mercator posiada trzy własne zakłady produkcyjne w Tajlandii. Fabryki znajdują się w prowincji Songkhla położonej w południowej części Tajlandii, w niewielkiej odległości od portów Songkhla i Penang, co pozwala na efektywną dystrybucję.

Informacje o Mercator Medical (Thailand)

Mercator Medical (Thailand) jest światowym producentem i dystrybutorem wysokiej jakości rękawic diagnostycznych i ochronnych wykonanych z gumy nitrylowej. Oferujemy rękawice dedykowane dla branży medycznej, przemysłowej, spożywczej oraz motoryzacyjnej, w tym rękawice do procedur o podwyższonym ryzyku wystąpienia zakażenia. Sprzedajemy nasze produkty na rynku światowym głównie pod markami OEM naszych klientów.

Informacje o Mercator Medical (Thailand)
fabryka-info-1

Jesteśmy dumni z naszych inwestycji, zwłaszcza w energię odnawialną. Zainwestowaliśmy w oczyszczalnie ścieków, zakłady recyklingu ścieków, a także panele słoneczne i farmę słoneczną. Inwestycją, której poświęcamy uwagę, jest również nasza płuczka wodna do neutralizacji powietrza uwalnianego do atmosfery. Nasi pracownicy przeszli kurs szkoleniowy w zakresie normy ISO14001, która jest standardem dotyczącym zarządzania środowiskowego, aby zrozumieć i móc efektywniej zarządzać kontrolą środowiskową.

fabryka-info-2

Oczywiście odpowiadamy na potrzeby konsumentów i śledzimy najnowsze trendy w branży. Stale poszukujemy nowych rozwiązań produkcyjnych, aby nieustannie się rozwijać, co przekłada się na naszą szeroką gamę rękawic diagnostycznych, specjalistycznych i profesjonalnych należących do kategorii III środków ochrony indywidualnej (PPE). Wytwarzane przez nas produkty są dostępne na całym świecie, a nasz asortyment jest prezentowany na najważniejszych imprezach branżowych.

fabryka-info-3

Mercator Medical (Thailand) spełnia wymagania systemu zarządzania ISO. Nasza firma podlega regularnym audytom w celu nieustannej optymalizacji procesu produkcji.

Europejska fabryka w Azji

Europejska fabryka w Azji

W skład zarządu Mercator Medical (Thailand) wchodzą wykwalifikowani specjaliści z Tajlandii i z Polski. Wspólnie tworzymy wielokulturową organizację łączącą najwyższe europejskie standardy zarządzania, obsługę klienta i jakość z azjatyckim know-how w zakresie produkcji. Dzięki temu mamy własne zasoby i nie jesteśmy zależni od zewnętrznych dostawców. Mercator Medical (Thailand) to pierwsza nieustannie rozwijana polska inwestycja w Tajlandii, mająca na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na rękawice jednorazowe.

Europejska fabryka w Azji

Obszar

Cała powierzchnia naszych terenów, w tym trzech fabryk i okolicznych obiektów, wynosi 28 ha (282 944 m2), a powierzchnia trzech hal produkcyjnych wynosi łącznie 1,6 ha (16 060 m2).

Europejska fabryka w Azji

Część holdingu Mercator Medical

Mercator Medical jest cenionym i rozpoznawalnym europejskim dystrybutorem rękawic medycznych i ochronnych. Produkty wytwarzane przez Mercator Medical (Thailand) Ltd. zasilają sieć dystrybucji Grupy Mercator Medical. Fabryka w Tajlandii jest pierwszą polską inwestycją w tym kraju, która nieustannie się rozwija – nie tylko pod względem skali produkcji, ale również powiększając ofertę. Wszystko po to, aby zaspokoić rosnący popyt na rękawice jednorazowe.

Surowiec

Podstawowym surowcem stosowanym w produkcji rękawic jest NBR, czyli guma nitrylowa.

Nitryl

Surowiec

Nitryl, nazywany również gumą butadienowo-nitrylową (NBR), to materiał składający się z organicznych związków chemicznych, który jest podstawowym surowcem stosowanym w produkcji rękawic.

  • Rękawice nitrylowe nie zawierają lateksu, dzięki czemu są bezpieczne dla osób cierpiących na alergie.
  • Nitryl ma bardzo niski poziom chemicznych przyspieszaczy wulkanizacji, dlatego rękawice wykonane z tego surowca znacznie rzadziej wywołują alergie typu IV.
  • Rękawice nitrylowe są bardziej wytrzymałe niż rękawice lateksowe.

Lateks

Surowiec

Lateks jest produkowany z kauczuku naturalnego, ten zaś pozyskuje się z drzew kauczukowych. Rano wykonuje się na pniach nacięcia w kształcie litery V, poniżej nacięć umieszcza się naczynia, do których spływa sok mleczny. Lateks to surowiec całkowicie naturalny, biodegradowalny i ekologiczny.

  • Proteiny zawarte w lateksie mogą powodować alergię typu I – aby zminimalizować ryzyko wystąpienia jej objawów, niektóre rękawice lateksowe produkowane przez Mercator Medical Thailand są pokryte bezpieczną dla skóry powłoką polimerową.
  • Rękawice lateksowe są bardzo elastyczne i dobrze dopasowują się do dłoni.
Historia firmy Mercator Medical (Thailand)

Historia firmy Mercator Medical (Thailand)

Firma Mercator Medical (Thailand) powstała w 2006 r. W tym samym roku zakupiła małą fabrykę rękawic o rocznym potencjale produkcyjnym wynoszącym 480 mln rękawic. Fabryka Mercator Medical była jednocześnie pierwszą inwestycją przemysłową polskiej firmy w Tajlandii.

W 2015 r. zakończono projekt rozbudowy pierwszej fabryki. Pozwoliło to na zwiększenie rocznego potencjału produkcyjnego do 1,3 mld rękawic.

W 2016 r. uruchomiono projekt budowy od podstaw nowego zakładu produkcyjnego zdolnego wyprodukować 1,9 mld najwyższej jakości rękawic NBR rocznie. Projekt został ukończony w 2018 roku i kosztował 30 mln USD.

Dzięki nieustannym inwestycjom w zakłady i ochronę środowiska, fabryka może pochwalić się jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych w regionie. Firma cieszy się uznaniem na całym świecie i prezentuje swój asortyment na najważniejszych targach medycznych.

Spółka Mercator Medical (Thailand) Ltd. jest regularnie audytowana przez jednostki notyfikowane oraz akredytowane. Posiadamy międzynarodowy certyfikat GMP (Good Manufacturing Practice), certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 13485 (od maja 2007 r.), a także certyfikat tajskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). Nasze produkty są zgodne z normami ASTM i EN oraz posiadają certyfikat FDA 510(k) i CE.

W 2019 roku w spółce Mercator Medical (Thailand) Ltd. wdrożony został standard SA8000 – najbardziej znany standard odpowiedzialności społecznej, oparty o wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych. Jest on stosowany przez firmy, które mają na uwadze prawa i dobro swoich pracowników.

Dodatkowo Mercator Medical (Thailand) Ltd. otrzymała w roku 2019 certyfikat TLS (Thai Labour Standard), który jest lokalnym odpowiednikiem certyfikatu odpowiedzialności społecznej.

W 2020 r. rozpoczęto kolejny projekt od podstaw. Obejmuje on infrastrukturę do produkcji wysokiej jakości rękawic specjalistycznych, nowoczesną kotłownię na biomasę, instalację RO do recyrkulacji wody o pojemności 1500 m3 oraz farmę słoneczną o mocy 4,7 MW. Projekt zostanie zakończony w grudniu 2022 r. Dzięki nowej inwestycji Mercator Medical Thailand będzie w stanie wyprodukować ponad 1 mld najwyższej jakości rękawic specjalistycznych rocznie. Dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii większość energii zużywanej w produkcji rękawic będzie pochodzić ze źródeł o zerowej emisji.

Proces produkcji rękawic nitrylowych

Większość rękawic nitrylowych wytwarza się w takim samym procesie, dlaczego więc nasze rękawice wyróżniają się na tle innych? Stosujemy wiele etapów kontroli, od wyboru odpowiednich dostawców surowców po kontrolę wewnętrzną. Wybieramy tylko wiarygodnych i autentycznych dostawców surowców. Przed akceptacją surowców dostarczonych do naszego zakładu sprawdzamy ich jakość. Podczas etapu mieszania surowców w ramach przygotowania ich przez nas, nasze laboratorium sprawdza ich jakość. Wysyłamy je na linię produkcyjną dopiero po akceptacji i spełnieniu naszych kryteriów.

Ponadto kolejnym kluczowym kryterium naszej kontroli jest jakość wody używanej do przygotowania składników i na linii produkcyjnej. Stosujemy tylko wodę, która jest wystarczająco czysta dla procesu, więc nasze rękawice nie wywołują alergii typu IV. Nie tylko ze względu na stosowaną przez nas gumę nitrylową, ale także dlatego, że nadmiar środków chemicznych zostaje zmyty z rękawic zanim opuszczą one linie produkcyjne.

Ochrona środowiska

Z zaangażowaniem dbamy o środowisko i o naszych klientów. Pragniemy wytwarzać wysokiej jakości produkty w naszych przyjaznych dla środowiska zakładach. Posiadamy oczyszczalnie ścieków, zakłady recyklingu ścieków, a także panele i farmy słoneczne. W szczytowych dniach panele i farma słoneczna pokrywają całe zapotrzebowanie naszych trzech fabryk na energię elektryczną. Mamy również 2 zbiorniki deszczowe, które zbierają wodę z opadów podczas pory deszczowej do wykorzystania przy niektórych pracach oczyszczających. W ostatnim zbiorniku oczyszczalni, przed odprowadzaniem wody do rzeki, hodujemy setki ryb, aby mieć pewność, że nasza woda jest wystarczająco czysta dla organizmów morskich. Nasi klienci mogą być pewni, że kupowane od nas produkty są wytwarzane w warunkach przyjaznych dla środowiska, przez co również wspierają środowisko i pomagają dbać o naszą planetę.

Ochrona środowiska

Energia słoneczna

Ochrona środowiska

Jak już wspomnieliśmy, dbamy o środowisko. Jesteśmy prawdopodobnie jedynym tajskim producentem rękawic z farmą słoneczną wytwarzają zieloną energię elektryczną wykorzystywaną do produkcji rękawic. Klienci mogą mieć pewność, że kupując od nas rękawice, wspierają firmę, która naprawdę dba o środowisko i naszą planetę. Klienci pośrednio również pomagają dbać o środowisko. Część zakupionych rękawic jest produkowana wykorzystaniem czystej, zielonej energii. Wspieraj Mercator, wspieraj Ziemię.

W zakładzie nr 2 na dachach fabryki zainstalowano panele słoneczne. Ich moc wynosi około 1,4 MW. Średnie dzienne zużycie wynosi około 5000 – 6000 kWh, w zależności od warunków pogodowych

Farma słoneczna jest obecnie w budowie, ale wkrótce zostanie ukończona, a jej moc jest ogromna i wynosi około 4,7 MW. Planowane zużycie energii elektrycznej dla wszystkich trzech zakładów wynosi około 5 616 000 kWh miesięcznie, z czego nawet 13% stanowi zielona energia.

Energia biomasy w 100% z natury

Ochrona środowiska

100% energii cieplnej wykorzystywanej przez Mercator Medical Thailand w procesie produkcji jest pozyskiwane z biomasy. Biomasa jest promowana przez przemysł, niektóre kraje i ustawodawców jako źródło energii neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ emisje uwalniane przez spalanie drewna mogą być zrównoważone przez ilości dwutlenku węgla wychwytane przez drzewa uprawiane w celu zastąpienia tych przeznaczonych do spalenia. Dlatego energia wytworzona z biomasy jest w 100% czysta. Większość biomasy wykorzystywanej przez Mercator Medical Thailand pochodzi z kontrolowanych plantacji kauczukowców. Plantacje odnawiają drzewa co 15-17 lat. Stare drzewa są wykorzystywane do produkcji drewna. Odpady drewniane służą do wytwarzania wiórów drzewnych i są przekształcane na paliwo. Nasz grzejnik na olej termiczny (TOH) posiada gigantyczny cyklon do wychwytywanie wszelkich pyłów wytwarzanych w spalaniu biomasy. Wnętrze cyklonu składa się z setek małych cyklonów, które filtrują wszystkie pyły i spaliny, dzięki czemu cząstki nie unoszą się i nie opuszczają cyklonu. Z cyklonu może wydostawać się wyłącznie czyste powietrze. Wszystko, co jest cięższe od powietrza, jest wdmuchiwane przez te cyklony w dół i kierowane do zbiornika. Gdy zbiornik się zapełnia, nasz zewnętrzny dostawca odbiera zebrane pyły. Część pyłów jest dodawanych do cementu, z części wytwarza się nawozy, i wiele służy do wypełniania terenu.

Oczyszczalnia i zakład recyklingu ścieków

Ochrona środowiska

Jak wspomnieliśmy, posiadamy zakład recyklingu ścieków, którego obecna przepustowość operacyjna to 3000 m3 dziennie przy wydajności na poziomie 55-60%, co oznacza, że możemy odzyskać nawet 1800 m3 wody dziennie. Zastosowana technologia to osadnik, ultrafiltracja i odwrócona osmoza. Ścieki powstałe podczas procesu przechodzą przez różne zbiorniki oczyszczalnia biologicznego i separatory mechaniczne. Parametry odprowadzanej wody są pod stałą kontrolą za pomocą technologii biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BOD), czyli ilości tlenu wymaganej do recyklingu ścieków. Odbywa się to w ramach systemu internetowego kontrolowanego przez Ministerstwo Przemysłu. Uzyskane parametry są wysyłane do Ministerstwa Przemysłu co 15 minut, dzięki czemu można nieustannie monitorować zgodność naszych parametrów z wymaganiami

Ponadto trwa również drugi etap rozbudowy zakładu recyklingu ścieków. Po zakończeniu rozbudowy całkowita przepustowość operacyjna zakładu wyniesie aż 6500 m3 dziennie przy wydajności na poziomie 55-60%.

Wraz z rozbudową zakładu recyklingu ścieków ilość wody odprowadzanej do kanalizacji publicznej zmniejszy się o 55-60%, a woda z recyklingu zostanie wykorzystywana w procesie produkcyjnym. Aby zapewnić bezpieczeństwo i czystość wody odprowadzanej do kanalizacji publicznej, hodujemy setki ryb w ostatnim zbiorniku. Ryby są zdrowe i czują się dobrze w naszej wodzie, a my będziemy zwiększać ich liczbę.

Zanieczyszczenie powietrza kontrolowane przez płuczkę wodną

Ochrona środowiska

Nasze fabryki korzystają z jeszcze jednej technologii, którą jest płuczka wodna. Wewnątrz urządzenia znajduje się natrysk wody, który rozpyla ją w celu wyłapywania pyłu, aby nie dostał się do atmosfery. Zarówno nasz cyklon, jak i płuczka wodna mają za zadanie zapewnić zgodność uwalnianego przez nas powietrza ze standardem, co kontroluje podmiot zewnętrzny, który regularnie co 6 miesięcy mierzy wyniki w naszej fabryce. Istnieją różne parametry testowane przez sprzęt o nazwie Console Stack, na przykład pył zawieszony ogółem (TSP lub po prostu pył), dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla oraz nieprzezroczystość, dla których wyniki w naszej firmie są zawsze pozytywne, co oznacza, że uwalniane przez nas powietrze jest czyste.

Normy

Nasze twierdzenia dotyczące wytwarzania produktów o wysokiej jakości znajdują potwierdzenie w różnych certyfikatach i spełnianych normach.

Podlegamy regularnym audytorom prowadzonym przez jednostki notyfikowane oraz akredytowane. Posiadamy certyfikaty ISO 9001, ISO 13485, Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), a także certyfikat tajskiej Agencji Żywności i Leków. Nasze produkty są zgodne z normami ASTM i EN, a także posiadają oznaczenia FDA 510(k), CE i UKCA dla wyrobów medycznych, natomiast dla ŚOI posiadają oznaczenia CE2777 i AB0321.

Nie tylko spełniamy normy dla produktów, ale także zwracamy uwagę na dobre samopoczucie naszych pracowników. W 2019 r. przeszliśmy audyt SA8000 i wdrożyliśmy ten standard w naszym systemie. SA8000 to najbardziej znany standard odpowiedzialności społecznej oparty o wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych. Jesteśmy przekonani i możemy w pełni potwierdzić, że żaden z naszych pracowników nie jest źle traktowany. Ponadto mamy cztery hostele dla naszych tajskich i zagranicznych pracowników, gdzie mogą oni bezpłatnie zamieszkiwać. Obiekt posiada strefę, gdzie mogą oni uprawiać swój ulubiony sport, czyli sepak takraw, nazywany również siatkówką kopalnią. Jest to popularny sport w Azji Południowo-Wschodniej, w tym w Tajlandii i Birmie, skąd pochodzi większość naszych pracowników. Obecnie zatrudniamy ponad 1000 pracowników, głównie z Azji Południowo-Wschodniej.

Prawa pracownicze

Jeśli chodzi o etykę pracy, stawiamy na szacunek i profesjonalizm. Polityka pracownicza Grupy opiera się na wartościach etycznych, systemie kompetencji zawodowych i otwartej komunikacji. Nasza fabryka wyróżnia się amerykańskimi standardami zatrudnienia. Pracujemy w systemie obejmującym trzy zmiany i osiem godzin pracy. Nasza firma podlega nieustannym audytom, co pozwala nam stale doskonalić procesy i podnosić jakość produktów, czym zyskaliśmy uznanie wśród klientów na wszystkich kontynentach.

Normy

Kontrola jakości produkcji

Każda partia rękawic wytworzonych w firmie Mercator Medical Thailand przechodzi pięć etapów procesów kontroli jakości, co zapewnia produkcję, kontrolę i wysyłkę wysokiej jakości produktów. Nasza procedura jest zgodna z normą ISO, a regularne audyty pozwalają zadbać o jej utrzymanie. Stosujemy kontrolę jakości surowców przeprowadzaną przez nasze wewnętrzne laboratorium, kontrolę jakości rękawic w trakcie procesu co godzinę, kontrolę formy partii po wyprodukowaniu jednej partii rękawic liczącej 60 000 sztuk, wykonujemy test wodoszczelności (WTT) oraz test z pompą powietrza (APT), w zależności od kraju docelowego, sprawdzamy właściwości fizyczne, wymiary, wagę, grubość rękawic, a na koniec, przed wysyłką, przeprowadzany kontrolę, aby sprawdzić wszystkie kluczowe parametry.

Normy

Certyfikaty

Jakość naszych produktów i procedur związanych z prawami pracowników potwierdzają certyfikaty, które otrzymaliśmy: 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO 9001/ISO 13485

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 9001 i 13485 – System zarządzania jakością dla wyrobów medycznych opracowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001; ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, by zagwarantować najwyższą jakość produktów oraz ich zgodność z prawem i oczekiwaniami klientów.

CERTYFIKAT badania typu UE

Certyfikat badania typu UE – badanie typu UE jest procedurą, gdzie jednostka notyfikowana stwierdza i zaświadcza, że produkt, w tym jego dokumentacja techniczna i odpowiednie procesy cyklu życia, a także reprezentatywna próbka przewidywanego produktu, jest zgodny z odpowiednimi przepisami. Certyfikat badania typu UE dotyczy środków ochrony indywidualnej (ŚOI), w ramach których produkty firmy Mercator Medical Thailand są klasyfikowane jako kategoria III.

Norma NFPA 1999 dotycząca odzieży ochronnej dla ratowników i zespołów ratownictwa medycznego

Firma Mercator Medical Thailand jedynym tajskim producentem posiadającym kwalifikację w ramach normy NFPA 1999, która dotyczy odzieży ochronnej dla ratowników i zespołów ratownictwa medycznego. Norma NFPA 1999 przewiduje wysoki standard oraz surowe zasady i regulacje dotyczące audytu, które uważamy za wymagające, a nasze rękawice są w stanie spełnić jej założenia.

Oznakowanie CE

Przepisy UE wymagają stosowania oznakowania CE. Oznakowanie CE wskazuje, że produkt może być legalnie sprzedawany w każdym kraju UE, dlatego rękawice muszą być oznaczone tym symbolem.

Oznakowanie UKCA

Oznakowanie UKCA pełni w Wielkiej Brytanii taką samą funkcję, co oznakowanie CE w krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy zarejestrowani w brytyjskim NHS, dzięki czemu możemy stosować oznakowanie UKCA.

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)

Zasady GMP zapewniają wysoką jakość i najwyższą czystość materiałów używanych do produkcji rękawic medycznych i ochronnych, a także pełną kontrolę pochodzenia i jakości surowców oraz całego procesu produkcyjnego.

Odpowiedzialność społeczna 8000 lub SA8000

Norma ta dotyczy praw człowieka i praw pracowniczych. Głównym elementem normy SA8000 jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Uwzględnia społeczne i środowiskowe aspekty zarządzania firmą oraz wszystkie inne czynniki, które mogą wpływać na jej pracownika. Wdrożenie tej normy świadczy o tym, że firma działa zgodnie z zasadami etyki i jest przyjazna dla pracowników, na co Mercator Medical Thailand zwraca szczególną uwagę.

Tajska Agencja Żywności i Leków lub tajska FDA

Tajska FDA jest odpowiedzialna za ochronę zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów poprzez zapewnienie jakości i skuteczności produktów zdrowotnych.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.