Zakłady produkcyjne w Tajlandii

Grupa Mercator Medical to nie tylko dystrybutor wyrobów medycznych, ale również producent rękawic jednorazowych. Spółka jest jednym z niewielu europejskich podmiotów, które wytwarzają rękawice w Azji i sprzedają je na całym świecie.

Obecnie Mercator posiada trzy własne zakłady produkcyjne w Tajlandii. Fabryki znajdują się na południu Tajlandii, w prowincji Songkhla, niedaleko dwóch portów, co umożliwia sprawną dystrybucję produktów.

Dzięki otwarciu trzeciej, najnowszej  fabryki zdolności wytwórcze MMT w 2022 roku wzrosną o kolejne 30%, co oznacza, że firma będzie w stanie wyprodukować nawet 4 mld rękawic rocznie.

Mercator Medical (Thailand) Ltd.

Mercator Medical (Thailand) Ltd. jest światowym producentem i dystrybutorem wysokiej jakości jednorazowych rękawic diagnostycznych i ochronnych wykonanych z nitrylu i lateksu kauczuku naturalnego. W swojej ofercie posiada rękawice przeznaczone dla branży medycznej, przemysłowej, spożywczej oraz motoryzacyjnej, w tym rękawice przeznaczone do procedur, podczas których występuje podwyższone ryzyko zakażenia. Spółka sprzedaje swoje produkty na rynku globalnym i dostarcza je do poszczególnych podmiotów Grupy Mercator Medical.

Mercator Medical (Thailand) Ltd.
fabryka-info-1

Ekologia i ochrona środowiska to dla nas bardzo istotne kwestie, dlatego kładziemy nacisk na modernizację. Dzięki ciągłym inwestycjom nasze fabryki należą do najbardziej nowoczesnych w regionie. Staramy się zapobiegać zmianom klimatycznym, dbamy o zrównoważony rozwój i inwestujemy w odnawialne źródła energii.

fabryka-info-2

Mercator Medical (Thailand) Ltd. jest spółką, która odpowiada na potrzeby konsumentów i podąża za najnowszymi trendami w branży. Firma nieustannie się rozwija, szukając nowych rozwiązań produkcyjnych. Wyniki tych działań są widoczne w bogatym portfolio rękawic diagnostycznych, specjalistycznych oraz profesjonalnych, zaklasyfikowanych jako środki ochrony indywidualnej klasy I. Spółka oferuje swoje produkty globalnie, a oferta Mercator jest prezentowana na najważniejszych imprezach branżowych.

fabryka-info-3

W naszych fabrykach w Tajlandii spełniamy standardy zarządzania ISO. Przeprowadzamy regularne audyty, dzięki czemu na bieżąco optymalizujemy proces produkcyjny. Dbamy zarówno o naszych pracowników, jak i o środowisko.

fabryka-info-4

Kontrolujemy także surowce, półprodukty i produkty końcowe. To pozwala nam utrzymać wymagane standardy jakości i wydajności, a nawet osiągać wyniki przewyższające ich wytyczne. W Mercator Medical korzystamy wyłącznie z surowców najlepszej jakości. 

Europejska fabryka w Azji

Europejska fabryka w Azji

Zarząd spółki Mercator Medical (Thailand) Ltd. tworzą wykwalifikowani specjaliści zarówno z Polski, jak i z Tajlandii. Razem tworzymy wielokulturową organizację łączącą najwyższe europejskie standardy zarządzania, obsługi klienta i jakości z azjatyckim know-how produkcyjnym. Mercator Medical jest jedną z dwóch firm w Europie, które mogą się poszczycić własnymi fabrykami w Azji. Dzięki nim Spółka nie jest zależna od zewnętrznych dostawców.

Europejska fabryka w Azji

Skala

Początkowo fabryka w Tajlandii zajmowała powierzchnię 10 1556 m2, a po otwarciu drugiej linii produkcyjnej powierzchnia została zwiększona o 4358 m2. Łącznie powierzchnia, jaką zajmuje siedziba spółki oraz fabryka Mercator Medical (Thailand) Ltd., wynosi 20 743 m2. Fabryka zatrudnia ponad 1170 osób, głównie mieszkańców regionu. Możliwości produkcyjne obydwu linii to ponad 3 mld rękawic rocznie. Linie produkcyjne umożliwiają produkcję wykonanych z nitrylu bądź lateksu rękawic diagnostycznych, ochronnych oraz rękawic typu high risk przeznaczonych do procedur cechujących się podwyższonym ryzykiem zakażenia.

Europejska fabryka w Azji

Część holdingu Mercator Medical

Mercator Medical jest cenionym i rozpoznawalnym europejskim dystrybutorem rękawic medycznych i ochronnych. Produkty wytwarzane przez Mercator Medical (Thailand) Ltd. zasilają sieć dystrybucji Grupy Mercator Medical. Fabryka w Tajlandii jest pierwszą polską inwestycją w tym kraju, która nieustannie się rozwija – nie tylko pod względem skali produkcji, ale również powiększając ofertę. Wszystko po to, aby zaspokoić rosnący popyt na rękawice jednorazowe.

Podstawowy surowiec używany do produkcji rękawic

W naszych fabrykach działają linie produkcyjne wytwarzające rękawice z dwóch głównych surowców – nitrylu i lateksu.

Nitryl

Podstawowy surowiec używany do produkcji rękawic

Nitryl – inaczej guma butadienowo-akrylonitrylowa (NBR), to materiał wytworzony z organicznych związków chemicznych i podstawowy surowiec używany do produkcji rękawic.

  • Rękawice nitrylowe nie posiadają protein lateksu, dzięki czemu są bezpieczne dla alergików.
  • Nitryl ma bardzo małą zawartość chemicznych akceleratorów wulkanizacji, dzięki czemu rękawice z tego surowca znacznie rzadziej wywołują alergię typu IV.
  • Rękawice nitrylowe są bardziej wytrzymałe od lateksowych.

Lateks

Podstawowy surowiec używany do produkcji rękawic

Lateks jest produkowany z kauczuku naturalnego, ten zaś pozyskuje się z drzew kauczukowych. Rano wykonuje się na pniach nacięcia w kształcie litery V, poniżej nacięć umieszcza się naczynia, do których spływa sok mleczny. Lateks to surowiec całkowicie naturalny, biodegradowalny i ekologiczny.

  • Proteiny zawarte w lateksie mogą powodować alergię typu I – aby zminimalizować ryzyko wystąpienia jej objawów, niektóre rękawice lateksowe produkowane przez Mercator Medical Thailand są pokryte bezpieczną dla skóry powłoką polimerową.
  • Rękawice lateksowe są bardzo elastyczne i dobrze dopasowują się do dłoni.
Historia fabryki w Tajlandii

Historia fabryki w Tajlandii

Od 2006 roku Mercator Medical (Thailand) Ltd. prowadzi działalność produkcyjno-dystrybucyjną w Tajlandii. Zakup fabryki rękawic w Tajlandii miał na celu uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców. Dzięki temu dziś możemy reagować na aktualne potrzeby klientów i dostarczać produkty najlepszej jakości na rynki europejskie. Fabryka Mercator Medical była jednocześnie pierwszą inwestycją przemysłową polskiej firmy w Tajlandii. W marcu 2015 roku w pierwszej fabryce Spółki została uruchomiona kolejna linia produkcyjna (ostatnia z czterech nowych linii uruchamianych od początku 2014 roku). Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (inwestycja warta 117 mln zł; ostatnia linia produkcyjna oddana do użytku we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze Spółki zwiększyły się aż o 150% – do 3 mld rękawic rocznie. W 2022 roku została uruchomiona trzecia, najnowocześniejsza i najbardziej ekologiczna fabryka firmy Mercator Medical.

Dzięki ciągłym inwestycjom w modernizację zakładu i ekologię fabryka może poszczycić się jedyną z najbardziej nowoczesnych linii produkcyjnych w regionie. Spółka jest rozpoznawalna na całym świecie i prezentuje swoja ofertę na najważniejszych targach medycznych.

W marcu 2015 roku w pierwszej fabryce Spółki została uruchomiona kolejna linia produkcyjna (ostatnia z czterech nowych linii uruchamianych od początku 2014 roku). Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (inwestycja warta 117 mln zł; ostatnia linia produkcyjna oddana do użytku we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze Spółki zwiększyły się o 150% – do 3 mld rękawic rocznie.

Obecnie zdolności wytwórcze pierwszej fabryki to 110 mln sztuk rękawic miesięcznie, a drugiej fabryki – 160 mln sztuk miesięcznie.

Spółka Mercator Medical (Thailand) Ltd. jest regularnie audytowana przez jednostki notyfikowane oraz akredytowane. Posiada międzynarodową certyfikację dobrych praktyk produkcyjnych (GMP – Good Manufacturing Practice) oraz certyfikację ISO 9001, ISO 13485, a także certyfikat tajskiej agencji Food and Drug Administration. Nasze produkty są zgodne z normami ASTM i EN, posiadają certyfikaty FDA 510k i CE.

W 2019 roku spółka Mercator Medical (Thailand) Ltd. wdrożyła SA8000 – najbardziej znany standard odpowiedzialności społecznej oparty o wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Powszechnej deklaracji praw człowieka i Konwencji o prawach dziecka Narodów Zjednoczonych. Stosują się do niego przedsiębiorstwa, w których prawa pracowników oraz ich dobre samopoczucie są w centrum uwagi.

Dodatkowo w 2019 roku spółka Mercator Medical (Thailand) Ltd. otrzymała certyfikat TLS (Thailand Labor Standard), który jest lokalnym odpowiednikiem certyfikatu odpowiedzialności społecznej.

W 2022 roku Mercator Medical (Thailand) uruchomił trzecią już fabrykę w Tajlandii. 

Proces produkcji rękawic nitrylowych

Dlaczego rękawice z naszej fabryki wyróżniają się wysoką jakością? Gwarantuje to wielostopniowa kontrola produkcji.
Produkcja większości rękawic nitrylowych przebiega mniej więcej w ten sam sposób.

Ekologia

Codziennie staramy się chronić środowisko naturalne. Nasza strategia rozwoju oraz przyjęty model biznesowy opierają się na podstawowym założeniu: „mamy tylko jedną planetę, a jej naturalny kapitał jest ograniczony, musimy więc o niego zadbać”. Wypracowanie modelu rozwoju społecznego i gospodarczego, który nie przyczynia się do degradacji środowiska, to dziś konieczność. Uważamy, że to nasze wspólne zadanie i bierzemy na siebie odpowiedzialność za wprowadzenie ekologicznych rozwiązań.

Prowadzenie biznesu pociąga za sobą obowiązek aktywnego działania na rzecz społeczeństwa. Z tego względu podejmujemy inicjatywy, które małymi krokami zmieniają świat na lepsze. Chcemy zadbać nie tylko o siebie, ale także o następne pokolenia – aby również one mogły żyć w zdrowym i bezpiecznym otoczeniu. W tym celu w ostatnim czasie fabryka Mercator Medical (Thailand) Ltd. wprowadziła nowoczesne i ekologiczne rozwiązania:

Ekologia

Panele słoneczne

LOREMIS IPSUMIS

32.000 m2 powierzchni naszej fabryki dedykowane pod panele słoneczne

6,1 MWp mocy wyprodukowanej przez 3 fabryki (pozwala na zasilenie fabryki przez cały dzień energią słoneczną)

Bioenergia

LOREMIS IPSUMIS

3 rodzaje biomasy, z których korzystamy, pochodzą z zasobów naturalnych

Kontrola zanieczyszczenia powietrza

LOREMIS IPSUMIS

System płuczki mokrej do pozostałości chloru i obróbka zanieczyszczeń stałych

Retencja wody

LOREMIS IPSUMIS

11.000 m3 gromadzonej wody deszczowej, wykorzystywanej w produkcji

2 zbiorniki minimalizują zużycie wód gruntowych, chronią przed lokalnymi powodziami i suszami

Oczyszczanie wody

LOREMIS IPSUMIS

700 m3/dzień odzyskanej po uzdatnieniu wody co gwarantuje ograniczenie ogólnego zużycia

Oczyszczalnia ścieków

Zakład recyklingu ścieków

Standardy

Szanujemy naszych pracowników i środowisko naturalne.
Dbamy o wysoką jakość produktów, co potwierdzają uzyskane przez nas certyfikaty i spełniane normy.

Spółka Mercator Medical (Thailand) Ltd. jest regularnie audytowana przez jednostki notyfikowane oraz akredytowane. Posiada międzynarodową certyfikację dobrych praktyk produkcyjnych (GMP – Good Manufacturing Practice) oraz certyfikacje ISO 9001 i ISO 13485, a także certyfikat tajskiej agencji Food and Drug Administration. Nasze produkty są zgodne z normami ASTM i EN oraz z wyznacznikami FDA 510(K) i CE. 

W 2019 roku spółka Mercator Medical (Thailand) Ltd. wdrożyła SA8000 – najbardziej znany standard odpowiedzialności społecznej oparty o wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Powszechnej deklaracji praw człowieka i Konwencji o prawach dziecka Narodów Zjednoczonych. Stosują się do niego przedsiębiorstwa, w których prawa pracowników oraz ich dobre samopoczucie są zawsze w centrum uwagi. 

Również w 2019 roku spółka Mercator Medical (Thailand) Ltd. uzyskała certyfikat TLS (Thai Labour Standard),
który jest lokalnym certyfikatem społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Fabryka w Tajlandii zatrudnia dziś ponad 1170 osób, głównie mieszkańców regionu. 

Prawa pracowników

W relacjach z pracownikami i partnerami biznesowymi Grupy Mercator Medical przestrzegamy najwyższych standardów i zasad etyki pracy. Polityka personalna Grupy opiera się na wartościach etycznych, systemie kompetencji zawodowych i otwartej komunikacji.
Nasza fabryka wyróżnia się amerykańskimi standardami zatrudnienia. Pracujemy w trójzmianowym, ośmiogodzinnym trybie pracy. Nasza działalność jest stale audytowana. Dzięki temu na bieżąco udoskonalamy procedury i dbamy o jakość produktów, dzięki której zyskaliśmy uznanie wśród klientów na wszystkich kontynentach.

Standardy

Kontrola jakości produkcji

Każda partia rękawic wyprodukowanych w fabryce Mercator Medical przechodzi przez proces pięciostopniowej kontroli jakości. Procedury są zgodne z normami ISO, dlatego tak ważny jest dla nas regularny audyt, który pozwala kontrolować zasady produkcji i ich przestrzegać. Wszystkie partie rękawic są badana pod względem szczelności, rozciągliwości i ewentualnych wad wizualnych. Następnie produkty są pakowane i przygotowywane do wysyłki. 

Standardy

Certyfikaty

Jakość naszych produktów i procedur związanych z prawami pracowników potwierdzają certyfikaty, które otrzymaliśmy: 

International Organization for Standardization ISO 9001 / ISO 13485

International Organization for Standardization 9001 i 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001; ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest gwarancja najwyższej jakości produktów oraz ich zgodności z prawem i oczekiwaniami klientów.

Certyfikat badania typu UE

Certyfikat badania typu UE – badanie typu UE to procedura, w ramach której jednostka notyfikowana ustala i poświadcza, że produkt, w tym jego dokumentacja techniczna i odpowiednie procesy cyklu życia, a także reprezentatywna próbka przewidywanego wyrobu spełniają odpowiednie przepisy.

CE Certyfikat dla rękawic medycznych

Certyfikat CE dla rękawic medycznych – znak CE wskazuje, że produkt może być legalnie sprzedawany w każdym kraju Unii Europejskiej. Przepisy UE wymagają używania znaku CE, więc rękawice muszą być oznakowane tym symbolem. Znak CE może kwalifikować rękawice jako wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej lub jedno i drugie.

Good Manufacturing Practice (GMP)

zasady GMP zapewniają wysoką jakość i największą czystość materiałów używanych do produkcji rękawic medycznych i ochronnych oraz pełną kontrolę nad pochodzeniem, jakością surowców i całym procesem produkcyjnym.

SA 8000 – SOCIAL ACCOUNTABILITY CERTIFICATION

SOCIAL ACCOUNTABILITY CERTIFICATION – norma obejmuje prawa człowieka i prawa pracownicze. Głównym elementem SA8000® jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – CorporateSocialResponsibility). Uwzględnia ona aspekty społeczne i ekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz wszystkie inne czynniki, które mogą dotyczyć pracownika danej firmy. Dzięki zastosowaniu tej normy działania przedsiębiorstwa są etyczne i przyjazne dla pracowników.

FDA 510(k) registration

US Food and Drug Administration 510(K) – to notyfikacja wydawana przed wprowadzeniem artykułu do obrotu. Zawiera ona szczegółowe informacje techniczne dla wyrobów medycznych potwierdzające, że dany produkt jest „zasadniczo równoważny” z produktem już sprzedawanym na rynku USA.

Thai FDA

Thai Food and Drug Administration – tajski certyfikat dopuszczenia do obrotu.