Aktualności

Mercator Estates deweloperskim ramieniem Mercator Medical

Grupa Mercator Medical zamierza zainwestować w projekty deweloperskie około 150 mln zł w perspektywie najbliższych 12 m…

Grupa Mercator Medical zamierza zainwestować w projekty deweloperskie około 150 mln zł w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, w tym w inwestycje mieszkaniowe i komercyjne, prowadzone samodzielnie lub z partnerami branżowymi.

- Celem rozszerzenia zakresu działalności Grupy Mercator Medical jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy w wyniku realizacji projektów, wobec których oczekujemy odpowiednio wysokiego poziomu marży. W konsekwencji jestem przekonany, że pozwoli to na bardziej efektywne i zdywersyfikowane lokowanie wolnych środków finansowych, pozostających w dyspozycji Grupy wskazuje Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Na koniec marca br. Grupa Mercator Medical wykazała blisko 392 mln zł gotówki i innych aktywów finansowych. Działalność spółki Mercator Estates polegać będzie przede wszystkim na inwestowaniu w szeroko rozumiane projekty o charakterze nieruchomościowym, w tym mieszkaniowym i komercyjnym. Zakładana formuła inwestowania to obejmowanie udziałów w spółkach celowych lub udzielanie takim spółkom finansowania dłużnego. Emitent zakłada również, że projekty, w które zaangażowany będzie Mercator Estates, mogą być realizowane we własnym zakresie lub we współpracy z zewnętrznymi partnerami, odpowiadającymi w szczególności za zarządzanie tymi projektami.

Na rozwój działalności deweloperskiej w ramach Grupy Mercator Medical przeznaczone zostało w pierwszym etapie, tj. w perspektywie 12 miesięcy, około 150 mln zł. Decyzja o ewentualnym zwiększeniu tej kwoty nastąpi po dokonaniu oceny efektów dotychczasowej działalności Mercator Estates.

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Grupa Mercator Medical posiada centrum produkcyjne w Tajlandii oraz zajmuje się działalnością dystrybucyjną, w tym produktów zewnętrznych dostawców. Działalność ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata.

W czerwcu 2023 r. powstała spółka zależna Mercator Estates, która rozwija działalność deweloperską w oparciu o nadwyżkę finansową Grupy.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40.

  Brak ulubionych produktów
Porównaj teraz   Zamknij
facebook twitter youtube linkedin

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.