Skup akcji własnych

Grupa Mercator Medical realizuje dywidendowy skup akcji o wartości przekraczającej 312 mln zł zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządu i w ramach stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia. Zaproszenie do sprzedaży akcji wskazuje akcjonariuszom szczegółowe zasady jego przeprowadzenia (raport bieżący nr 26/2021).