Informacje prasowe

Grupa Mercator Medical z rekordowym pierwszym kwartałem

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z sied…

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z siedzibą w Krakowie, ma za sobą najlepszy okres styczeń-marzec w swojej historii. Po pierwszym kwartale gotówka netto przekroczyła pułap 663 mln zł, a budowa nowej fabryki rękawic specjalistycznych postępuje zgodnie z harmonogramem i budżetem.

Dane finansowe:

 

Q1 2020

Q1 2021

Zmiana rdr

 

mln PLN

mln PLN

wartość

proc.

Przychody

202,8

551,6

+348,9

+172%

EBITDA

35,3

301,6

+266,4

+755%

Marża EBITDA

17,4%

54,7%

+37,3 pp

 

Wynik netto

20,6

286,6

+266,0

+1289%

Gotówka netto

-129,8

663,5

+793,3

-

Grupa Mercator Medical wypracowała w pierwszym kwartale 2021 roku 286,6 mln zł zysku netto (+1289% rdr) przy 551,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (+172% rdr), zwiększając również istotnie wynik i marżę na poziomie EBITDA – odpowiednio o 755%, do 301,6 mln zł oraz o 37,3 pkt proc., do blisko 55 proc. Rezultaty pierwszego kwartału br. są wielokrotnie wyższe niż całoroczne wyniki z lat poprzedzających rok 2020, ale równocześnie są one niższe niż w czwartym kwartale zeszłego roku, kiedy Grupa Mercator Medical wypracowała blisko 350 mln zł zysku netto i ponad 405 mln zł wyniku EBITDA.

- Na dynamikę wyników w ujęciu kwartał do kwartału składa się kilka przyczyn. Pierwsze symptomy spadków cen rękawic spowodowały dużo ostrożniejsze zakupy klientów, co zmniejszyło wolumeny. W naturalny sposób rentowność segmentu dystrybucyjnego znalazła się dodatkowo pod presją z racji rosnących cen u producentów. Przekierowaliśmy również rękawice premium o wartości około 70 mln zł z fabryki w Tajlandii do własnej sieci dystrybucji w Europie Zachodniej, jednakże przychody oraz zyski będziemy mogli zaksięgować dopiero po ich sprzedaży do naszych klientów. W I kw. odczuwaliśmy też ograniczenia działalności sektora HoReCa i branży beauty – wyjaśnia Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Grupie Mercator Medical.

- Trajektoria spadku cen rękawic nitrylowych jest jednak na razie łagodniejsza niż zakładaliśmy, następuje odmrażanie gospodarek i rośnie popyt na rękawice jednorazowe. Równocześnie wciąż obowiązują akty prawne, które nakazują używania rękawic jednorazowych w przestrzeni publicznej, jak chociażby w Polsce. Realizujemy obraną strategię rozwoju i dywersyfikacji, o której szczegółach niestety nie możemy jeszcze więcej powiedzieć. Jeśli chodzi o ujawnione elementy, jak budowa trzeciej fabryki rękawic, to jej realizacja postępuje zgodnie z założeniami i już pod koniec bieżącego roku powinny ruszyć pierwsze linie produkcyjne. Jednocześnie, o ile wciąż aktualne są wszystkie ryzyka naszej działalności i całego rynku, o tyle w ostatnich dniach widzimy przewagę pozytywnych informacji – dodaje CFO Witold Kruszewski.

Grupa Mercator Medical zapowiada, iż w okresie czerwiec-lipiec zamierza dokonać wypłaty z zysku roku 2020 w ramach dywidendowego skupu akcji. Przeznaczone na ten cel zostało 312 mln zł, czyli jedna trzecia wyniku skonsolidowanego. Skup odbędzie się po cenie z przedziału 500-770 złotych za akcję. Szczegóły zaproszenia dla akcjonariuszy do sprzedaży akcji (cena, harmonogram oraz szczegółowe rozwiązania) zostaną przedstawione wkrótce, po zawarciu umowy z domem maklerskim, który obsłuży skup. Pozostała część zysku skonsolidowanego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (618 mln zł) została przeznaczona na realizację inwestycji rozwojowych – m.in. zwiększenia skali działalności dystrybucyjnej w Europie Zachodniej i na wybranych rynkach poza nią, zwiększenia mocy wytwórczych, wprowadzenia nowych asortymentów, segmentów rynkowych i sposobów sprzedaży, aktywność w obszarze przejęć, a także na rozwój nowego biznesu, synergicznego z dotychczasową działalnością, który może otworzyć Grupie Mercator Medical nowe możliwości, zwłaszcza w zakresie innowacyjności i skalowalności.

Warto zauważyć, że w ślad za rosnącym zainteresowaniem inwestorów Grupą Mercator Medical, co przejawia się kapitalizacją spółki i płynnością jej akcji, od grudnia ubiegłego roku spółka znajduje się w indeksie MSCI Small Caps, a przy okazji rocznej rewizji indeksów akcje spółki Mercator Medical awansowały w marcu br. do prestiżowego indeksu WIG20. Firma i jej menedżerowie są także zauważani i doceniani w wielu konkursach i plebiscytach, gdzie podkreślany jest dynamiczny wzrost biznesu, ekspansja geograficzna i mocny wzrost kapitalizacji na GPW. Spółka została ogłoszona zwycięzcą badania uczestników rynku kapitałowego „Pulsu Biznesu” Giełdowa Spółka Roku w kategorii Sukces 2020, uzyskała również tytuł Mistrza GPW. Do spółki Mercator Medical oraz na ręce dra Wiesława Żyznowskiego, twórcy i prezesa firmy, trafił tytuł Rodzinny Ambasador Roku „Forbes”. Mercator Medical został wyróżniony w kategorii Pionier Inwestycji Zagranicznych konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”, który zorganizowali PwC Polska i „Puls Biznesu”. Spółka zadebiutowała w XXII edycji rankingu Lista 500 dziennika „Rzeczpospolita”, otrzymując Orła Rzeczpospolitej w kategorii Debiut, została również wyróżniona tytułem „Inwestor bez granic”, przyznawanym rokrocznie w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach najskuteczniejszym polskim inwestorom, realizującym ekspansję zagraniczną.

Jednocześnie od początku pandemii Grupa Mercator Medical prężnie angażuje się w walkę z COVID-19 poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio licznym placówkom medycznym i opiekuńczym. Do tej pory spółka Mercator Medical przekazała już 1,8 mln rękawic diagnostycznych, ponad 370 tys. produktów z włókniny oraz 50 tys. maseczek blisko 70 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom, jak również Komendzie Głównej Policji, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych czy Ministerstwu Zdrowia. Obecnie spółka realizuje akcję #wspólnieprzeciwwirusowi, polegającą na wspieraniu placówek medycznych i opiekuńczych poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio. Podobną inicjatywę realizuje produkcyjna spółka Grupy, Mercator Medical (Thailand) Ltd., która w ramach walki z wirusem SARS-CoV-2, przekazała kilku tajlandzkim szpitalom i punktom lokalnej administracji rękawice lateksowe. Więcej informacji na temat pozafinansowej działalności Grupy znajduje się w skróconym raporcie niefinansowym za 2020 rok.