Informacje prasowe

Mercator Medical: zapisy w skupie dywidendowym od 7 czerwca do 30 lipca po cenie 500 zł za akcję

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z sied…

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z siedzibą w Krakowie, realizuje dywidendowy skup akcji o wartości przekraczającej 312 mln zł zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządu i w ramach stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zaproszenie do sprzedaży akcji wskazuje akcjonariuszom szczegółowe zasady przeprowadzenia dywidendowego skupu akcji (raport bieżący nr 26/2021). Do najważniejszych z nich można zaliczyć następujące parametry:

 • Cena skupu 500 zł, liczba akcji objętych zaproszeniem 623.800 sztuk (5,9% łącznej liczby akcji). W skrajnym przypadku, kiedy odpowiedzą na zaproszenie wszyscy akcjonariusze wszystkimi akcjami (maksymalna możliwa redukcja zapisów) odkup przez Spółkę przynajmniej jednej akcji od inwestora zapewni zgłoszenie do skupu przynajmniej 17 akcji Spółki,
 • Okres przyjmowania zapisów – od 7 czerwca do godz. 17:00 w dniu 30 lipca br., wszyscy akcjonariusze traktowani będą tak samo, a redukcja zapisów będzie proporcjonalna (nie decyduje kolejność złożenia odpowiedzi na zaproszenie),
 • Możliwe formy odpowiedzi na zaproszenie Spółki dla inwestorów posiadających akcje Spółki:
  • W firmie inwestycyjnej, w której inwestor posiada zapisane akcje Spółki, w tym zdalnie / online (możliwości mogą się różnić ze względu na biuro maklerskie i/lub typ rachunku inwestycyjnego),
  • Osobiście w POK-ach DM BOŚ,
  • Korespondencyjnie,
  • W formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Cena skupu dywidendowego to najniższa możliwa cena z uchwalonego przez Walnego Zgromadzenie przedziału 500-770 zł. Przy obecnym kursie akcji (około 250 zł) zapewnia zachowanie dywidendowego charakteru skupu, a jednocześnie – przy stałej kwocie ponad 312 mln zł przeznaczonych na skup – umożliwia uczestnictwo możliwie najszerszego grona inwestorów dzięki maksymalnemu obniżeniu gwarantowanego progu uczestnictwa w skupie do 17 akcji, czyli pakietu wartego obecnie około 4 tys. zł – komentuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Grupie Mercator Medical.

- Zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami, publikujemy szczegóły procesu z dużym wyprzedzeniem, okres zapisów jest długi dla zapewnienia akcjonariuszom komfortu czasowego odpowiedzi w każdej możliwej formie, a jednocześnie stworzyliśmy akcjonariuszom możliwości do zdalnej odpowiedzi na zaproszenie. Naszym celem było to, aby proces był przejrzysty, sprawiedliwy, a akcjonariusze możliwie łatwo mogli dopełnić formalności – dodaje Witold Kruszewski, CFO Grupy Mercator Medical.

Skup dywidendowy Mercator Medical jest ekonomicznym odpowiednikiem wypłaty dywidendy (średnio na akcję przypada około 30,1 zł brutto – 12,3% ceny akcji z ostatniej sesji 31.05.2021), a dodatkowo zapewnia korzyści wynikające z formy skupu, m.in. (1) optymalizację podatkową (podatek do zapłacenia w kwietniu 2022 roku z uwzględnieniem kosztu zakupu akcji i przy kompensowaniu innych transakcji, podatek od dywidendy dla osób fizycznych pobierany w całości przed wypłatą), (2) zmniejszenie liczby akcji w obrocie (skupione akcje zostaną umorzone, korzystny wpływ na wskaźniki giełdowe) czy (3) brak technicznego mechanizmu obniżenia kursu na GPW (tzw. „odcięcie dywidendy”). Skup pozostawia również decyzję każdemu akcjonariuszowi, czy chce wziąć w nim udział, czy woli pozostać z większą liczbą akcji – dywidenda nie pozostawia miejsca na indywidualną strategię każdego inwestora.

Pełna treść zaproszenia do sprzedaży akcji spółki Mercator Medical (raport bieżący nr 26/2021) dostępna jest w serwisach giełdowych oraz w sekcji relacji inwestorskich na stronie Spółki – www.mercatormedical.eu.