Informacje prasowe

Mercator Medical podsumowuje pierwszy kwartał 2022 r

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, wypra…

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, wypracował w pierwszych trzech miesiącach br. wyższe zyski w ujęciu kwartalnym. W fabryce nr 3 uruchomiane są sukcesywnie kolejne linie produkcyjne.

Dane finansowe:

 

IV kw. 2021

I kw. 2022

Zmiana kdk

 

mln PLN

mln PLN

 

Przychody ze sprzedaży

278,3

136,8

-50,8%

EBITDA

4,7

16,6

+257%

Marża EBITDA

1,7%

12,2%

+ 10,5 pp

Zysk netto

4,9

7,6

+54,4%

Gotówka netto i jedn. TFI

530,5

527,1

+/- 0%

Grupa Mercator Medical wypracowała w okresie styczeń-marzec 2022 roku 16,6 mln zł wyniku EBITDA, co oznacza wzrost o 257% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Marża na tym poziomie wzrosła o 10,5 pkt proc. do 12,2%, co przełożyło się na zwiększenie zysku netto o ponad połowę. Nominalne wartości przychodów i zysków pierwszego kwartału 2022 roku ze względu na rynkowe ceny rękawic i możliwe do osiągniecia marże są nieporównywalne do wyników wypracowywanych przed rokiem i w szczycie pandemii, ale jednocześnie są to rezultaty lepsze niż w analogicznym okresie roku 2019.

- Pomimo niekorzystnego otoczenia rynkowego z dużą podażą rękawic na rynku globalnym i presją kosztową, w tym w obszarze frachtu morskiego, wypracowaliśmy dodatnie wyniki finansowe. Rynkowe ceny rękawic nadal się zniżały, natomiast korzystnym zjawiskiem dla producentów rękawic nitrylowych był istotny spadek cen lateksu syntetycznego, który prawdopodobnie jednak wyhamuje ze względu na wzrost cen ropy naftowej. Pozytywną informacją jest na pewno to, że w pierwszym kwartale br. nasz segment dystrybucyjny zanotował dodatni wynik EBITDA po trzech z rzędu bardzo trudnych kwartałach komentuje Michał Romański, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

W pierwszym kwartale 2022 roku wartość wyłączeń konsolidacyjnych osiągnęła blisko 44% raportowanych przychodów skonsolidowanych Grupy, co było istotnie wyższym poziomem niż w przeszłości.

- Rezultaty skonsolidowane pierwszego kwartału br. warto analizować przez pryzmat przekierowania istotnej części produkcji do własnego segmentu dystrybucyjnego, przez co sprzedaż tych rękawic na poziomie skonsolidowanym będzie zaksięgowana dopiero po zrealizowaniu sprzedaży do klientów zewnętrznych. To w naturalny sposób wpłynie na rezultaty kolejnych okresów wskazuje Michał Romański, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

W lutym br. Grupa Mercator Medical uruchomiła pierwszą linię produkcyjną nowego, trzeciego zakładu wytwórczego w Tajlandii. Druga linia jest obecnie w fazie rozruchowej, a pełne moce produkcyjne fabryki nr 3 (około 1 mld rękawic industrialnych rocznie) spodziewane są do osiągnięcia w trzecim kwartale br. Jednocześnie Grupa Mercator Medical, pomimo prowadzonych inwestycji i wypłaty środków dla akcjonariuszy (w 2021 roku przeprowadzony skup akcji własnych za 312 mln zł), posiadała na koniec marca br. 527,1 mln zł płynnych środków pieniężnych.

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. W I kw. 2022 roku została uruchomiona pierwsza linia produkcyjna w trzeciej fabryce rękawic jednorazowych (docelowe zdolności wytwórcze około 1 mld sztuk rocznie). Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6 mld rękawic rocznie. Główne rynki sprzedaży w 2021 roku to USA, Polska i Wlk. Brytania, ale działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywała się w ponad 50 krajach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu