Ochrona zdrowia

Branża medyczna wymaga najwyższego poziomu higieny. Utrzymanie szczególnej czystości to podstawa bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego. Należy pamiętać, że dłonie stanowią podstawową drogę przenoszenia drobnoustrojów. Właściwym sposobem zapobiegania zakażeniom oraz infekcjom jest przestrzeganie odpowiednich standardów higienicznych oraz stosowanie właściwie dobranych rękawic jednorazowego użytku.

PAMIĘTAJ – NAJWAŻNIEJSZE ZASADY HIGIENY I BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Rękawice nie mogą̨ zastąpić dezynfekcji rąk, gdyż nie we wszystkich sytuacjach stanowią̨ nieprzepuszczalną barierę̨ dla drobnoustrojów.

Podczas niektórych procedur medycznych zaleca się używanie podwójnych rękawic bądź produktów o szczególnych właściwościach, które zminimalizują ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii i wirusów, a także ochronią personel medyczny.

W szczególnych przypadkach istotna jest także odporność na przenikanie toksycznych substancji przez materiał rękawic. Należy pamiętać o tym, że barierowość spada wraz z zużyciem mechanicznym tworzywa, zatem podczas niektórych procedur zaleca się zmienianie rękawic w regularnych odstępach czasu.

Rękawice ochronne przeznaczone dla branży medycznej powinny być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz dyrektywami 93/42/EEC i 2007/47/WE.

Podczas wszystkich procedur medycznych należy przestrzegać poniższych zasad.
 • Jedna (minimum) para rękawic = jedna procedura.

 • Używaj wyłącznie rękawic jednorazowych – po ściągnięciu wyrzuć je!

 • Ze względów higienicznych do każdej czynności używaj rękawic jednorazowych.

 • Nie dokonuj dezynfekcji rękawic – to niedozwolone!

 • W przypadku wykonywania zabiegów o dużym ryzyku zakażenia stosuj podwójne rękawice.

 • Dobieraj odpowiedni surowiec rękawic do wykonywanej czynności – zwróć uwagę na barierowość tworzywa.

 • Przed nałożeniem rękawic i po ich ściągnięciu każdorazowo zdezynfekuj dłonie; jeżeli pojawią ku temu przesłanki, umyj dłonie.

 • W trakcie pracy nie używaj rękawic podczas kontaktu z przedmiotami osobistego użytku (np. telefonem komórkowym), które są siedliskami bakterii.

 • Podczas wykonywanie czynności o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia uszkodzeń mechanicznych stosuj rękawice wykonane z grubszego materiału.

 • Jeżeli podczas pracy rękawica ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu, koniecznie zdejmij ją i załóż nową parę.

 • Dobieraj odpowiedni rozmiar oraz surowiec rękawic do swoich dłoni.

Materiał

Surowiec

Surowiec, z którego rękawice są wykonane, jest szczególnie ważny w przypadku branży medycznej, gdyż podczas wielu procedur używa się narzędzi mogących mechanicznie uszkodzić materiał. Wykonując długie i skomplikowane zabiegi, należy regularnie kontrolować stan rękawic, a w razie potrzeby – zmieniać je. Uszkodzenia, które powstają w materiale, mogą być niewidocznymi dla oka mikropęknięciami, dlatego personel medyczny musi zachować najwyższy poziom ostrożności.

Ponadto w przypadku pracy z silnie działającymi substancjami chemicznymi trzeba dobrać produkt o odpowiednio niskim poziomie przenikania tworzywa. Podczas przeprowadzania procedur dużego ryzyka zaleca się stosowanie podwójnych rękawic. Należy także zwrócić uwagę na rekomendowany obszar zastosowania – praca w odpowiednich rękawicach zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania, nie ogranicza wrażliwości dotykowej oraz gwarantuje skuteczną barierę ochronną dla pacjentów oraz personelu. Ze względu na konieczność dużej precyzji wykonywanych ruchów zaleca się stosowanie rękawic w rozmiarze jak najdokładniej dopasowanym do dłoni. Warto także zwrócić uwagę na wskaźnik AQL rękawic, który określa liczbę mikrodziur w materiale – im niższą przyjmuje on wartość, tym wyższy poziom bezpieczeństwa gwarantuje rękawica – jego maksymalny poziom dla rękawic medycznych to 1,5.

Wybierz branżę
Przykładowy oddział szpitalny Przykładowy oddział szpitalny
Oddziały dziecięce neontologiczne, opieka nad dzieckiem Oddziały dziecięce neontologiczne, opieka nad dzieckiem
Gabinet zabiegowy poradnia specjalistyczna Gabinet zabiegowy poradnia specjalistyczna
Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)
Sala Izolacyjna Sala Izolacyjna
Pracownia endoskopowa Pracownia endoskopowa
Przykładowy blok operacyjny Przykładowy blok operacyjny
Blok porodowy Blok porodowy
OIOM Sale Pooperacyjne OIOM Sale Pooperacyjne
Diagnostyka naczyniowa i radiologia zabiegowa Diagnostyka naczyniowa i radiologia zabiegowa
Pracownia Cytostatyczna Pracownia medycyny Nuklearnej Pracownia Cytostatyczna Pracownia medycyny Nuklearnej
Apteka Szpitalna Apteka Szpitalna
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Centralna sterylizatornia Centralna sterylizatornia
Dział higieny szpitalnej Dział higieny szpitalnej
Endoskopia Endoskopia
Laryngologia Laryngologia
Urologia Urologia
Ginekologia Ginekologia
Gabinet zabiegowy Gabinet zabiegowy
Stomatologia Stomatologia
Ortopedia i artoskopia Ortopedia i artoskopia
Gabinet okulistyczny Gabinet okulistyczny
Apteka Apteka
Medycyna estetyczna Medycyna estetyczna
DPS ZOL Hospicjum DPS ZOL Hospicjum
Weterynaria Weterynaria
Weterynaria - Premedykacja procedury brudne: golenie mycie czyszczenie płukanie Weterynaria - Premedykacja procedury brudne: golenie mycie czyszczenie płukanie
Weterynaria - Postępowania w przypadku chorób zakaźnych zagrożeń epidemiologicznych Weterynaria - Postępowania w przypadku chorób zakaźnych zagrożeń epidemiologicznych
Weterynaria - Czynności jałowe Weterynaria - Czynności jałowe
Laboratorium Medyczne Laboratorium Medyczne

Rękawice jednorazowe w branży medycznej

Poznaj rękawice i produkty ochrony indywidualnej dla ochrony zdrowia!

Rodzaj branży:
Czynności
Oferta podstawowa
Oferta zaawansowana
  Brak ulubionych produktów
facebook twitter youtube linkedin